Cách tính lương giáo viên THCS theo quy định mới nhất 2021

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Cách xếp lương cho giáo viên THCS theo chức danh nghề nghiệp được quy định rõ tại Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT. Theo đó, giáo viên THCS công lập được chia thành 3 hạng với từng mã số, hệ số và mức lương cụ thể. Mời các bạn tham khảo.
Văn bản giáo dục Xem thêm