Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục đầy đủ các môn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đáp án trắc nghiệm tập huấn bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục tất cả các môn: Toán, Tiếng việt, HĐTN, GDTC, Đạo đức, Âm nhạc, Mỹ thuật... là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong chương trình tập huấn SGK mới.
Văn bản giáo dục Xem thêm