Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 11 năm 2016 - 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 11 năm 2016 - 2017 giúp các bạn học sinh cọ xát hơn với cấu trúc đề thi cũng như củng cố lại kiến thức, biết cách phân bố thời gian làm bài hợp lý, tự tin bước vào những vòng thi đấu tiếp theo.
Luyện thi Violympic lớp 8 Xem thêm