Danh sách kết quả dự thi Violympic Toán tiếng Anh khối 8 năm 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
STT
ID
Họ tên
Ngày sinh
Khối
Trường
Huyện
Tỉnh
1
31756561
Trần Xuân Bách
13/05/2005
8
Trường Liên cấp
TH & THCS
Ngôi Sao Nội
Quận
Thanh
Xuân
TP
Nội
2
31397638
Nguyễn Tuấn Dương
01/08/2005
8
Trường THCS
Chu Văn An
Quận
Ngô
Quyền
TP Hải
Phòng
3
31729188
Nguyễn Cao Cường
22/02/2005
8
Trường Liên cấp
TH & THCS
Ngôi Sao Nội
Quận
Thanh
Xuân
TP
Nội
4
31754741
Nguyễn Quang Minh
07/04/2005
8
Trường Liên cấp
TH & THCS
Ngôi Sao Nội
Quận
Thanh
Xuân
TP
Nội
5
3602279
Trần Anh
25/11/2005
8
Trường THCS
Văn Lang
Thành
phố
Việt Trì
Phú
Thọ
6
31559852
Huy Thái
10/01/2005
8
Trường THCS
Chu Văn An
Quận
Ngô
Quyền
TP Hải
Phòng
7
30869111
Đinh Trần Minh
02/08/2005
8
Trường THCS
Trương Hán Siêu
Thành
phố
Ninh
Bình
Ninh
Bình
8
31371439
Đinh Gia Huy
08/06/2005
8
Trường THCS
Văn Lang
Thành
phố
Việt Trì
Phú
Thọ
9
31071321
Nguyễn Mạnh Hùng
23/06/2005
8
Trường THCS
Giấy Phong
Châu
Huyện
Phù
Ninh
Phú
Thọ
10
8219730
Đỗ Nguyễn Hùng
Phong
03/03/2005
8
Trường THCS
Yên Lạc
Huyện
Yên Lạc
Vĩnh
Phúc
11
32076402
Nguyễn Thị Thanh
Huyền
06/10/2005
8
Trường THCS
Quang Trung
Huyện
Đăng
Bình
Phước
12
31779692
Thùy Linh
09/08/2005
8
Trường THCS
Thị trấn Yên
Ninh
Huyện
Yên
Khánh
Ninh
Bình
13
31467547
Phan Duy Khánh
02/01/2005
8
Trường THCS
Yên Lạc
Huyện
Yên Lạc
Vĩnh
Phúc
14
9822529
Bùi Kim Chúc
30/03/2005
8
Trường THCS
Giấy Phong
Châu
Huyện
Phù
Ninh
Phú
Thọ
15
30966036
Phạm Thị Kim Oanh
08/02/2005
8
Trường THCS
Yên Lạc
Huyện
Yên Lạc
Vĩnh
Phúc
16
30812149
Nguyễn Thanh
Hương
30/09/2005
8
Trường THCS
Thị trấn Yên
Ninh
Huyện
Yên
Khánh
Ninh
Bình
17
2332853
Lăng Hồng Nguyệt
Anh
22/06/2005
8
Trường THCS
Hoàng Văn Thụ
Thành
phố
Lạng
Sơn
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Lạng
Sơn
18
30964787
Lưu Mai Phương
09/12/2005
8
Trường THCS
Yên Lạc
Huyện
Yên Lạc
Vĩnh
Phúc
19
17796398
Nguyễn Thị Cẩm
Vân
08/01/2005
8
Trường THCS
Quang Trung
Huyện
Đăng
Bình
Phước
20
177611
Phạm Tùng
Dương
12/02/2005
8
Trường THCS
Hồng Phong
Thành
phố
Ninh
Bình
Ninh
Bình
21
31467287
Nguyễn Hoàng
13/08/2005
8
Trường THCS
Văn Lang
Thành
phố
Việt Trì
Phú
Thọ
22
31677558
Việt Hòa
10/05/2005
8
Trường THCS
Chu Văn An
Quận
Ngô
Quyền
TP Hải
Phòng
23
26948666
Nguyen Kim Nam
11/01/2005
8
Trường THCS
Yên Lạc
Huyện
Yên Lạc
Vĩnh
Phúc
24
30802830
Dương Thế Vinh
08/11/2005
8
Trường THCS
Thị trấn Cầu
Ngang
Huyện
Cầu
Ngang
Trà
Vinh
25
31872742
Nguyễn Quốc Khánh
12/08/2005
8
Trường THCS
Yên Lạc
Huyện
Yên Lạc
Vĩnh
Phúc
26
31754422
Hoàng Ngọc Bảo
Khuê
02/03/2005
8
Trường Liên cấp
TH & THCS
Ngôi Sao Nội
Quận
Thanh
Xuân
TP
Nội
27
30965682
Nguyễn Minh Hải
13/02/2005
8
Trường THCS
Yên Lạc
Huyện
Yên Lạc
Vĩnh
Phúc
28
31726220
Phạm Hoàng
26/09/2005
8
Trường THCS
Tự Trọng
Huyện
Bình
Xuyên
Vĩnh
Phúc
29
30793671
Ngọc Hải Đăng
24/06/2005
8
Trường THCS
Tiên Thắng
Huyện
Nhân
Nam
30
31675150
Minh Trang
02/04/2005
8
Trường THCS
Đồng Giao
Thị
Tam
Điệp
Ninh
Bình
31
30971370
Phạm Thị Ngọc Ánh
01/01/2005
8
Trường THCS
Yên Lạc
Huyện
Yên Lạc
Vĩnh
Phúc
32
31896063
Chí Công
17/03/2005
8
Trường THCS
Đồng Giao
Thị
Tam
Điệp
Ninh
Bình
33
30972970
Nguyễn Thị Thu
Thủy
26/09/2005
8
Trường THCS
Yên Lạc
Huyện
Yên Lạc
Vĩnh
Phúc
34
31192379
Nguyễn Minh
Nguyệt
17/03/2005
8
Trường THCS
Yên Lạc
Huyện
Yên Lạc
Vĩnh
Phúc
35
30969148
Thị Thu Thủy
02/03/2005
8
Trường THCS
Yên Lạc
Huyện
Yên Lạc
Vĩnh
Phúc
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
36
30955482
Phan Van Duc
02/01/2005
8
Trường THCS
Yên Lạc
Huyện
Yên Lạc
Vĩnh
Phúc
37
31961232
Nguyễn Thanh
22/03/2005
8
Trường THCS
Yên Lạc
Huyện
Yên Lạc
Vĩnh
Phúc
38
30956228
Phùng Minh
25/09/2005
8
Trường THCS
Yên Lạc
Huyện
Yên Lạc
Vĩnh
Phúc
39
27573142
Lương Minh Hiếu
29/01/2005
8
Trường THCS
Văn Lang
Thành
phố
Việt Trì
Phú
Thọ
40
31635372
Trần Gia Định
12/12/2005
8
Trường THCS
Hồng Phong
Thành
phố
Ninh
Bình
Ninh
Bình
41
27796709
Nguyễn Thu Minh
24/12/2005
8
Trường THCS
Phát Diệm B
Huyện
Kim
Sơn
Ninh
Bình
42
28154379
Trần Thu Hoài
06/04/2005
8
Trường THCS
Đồng Hướng
Huyện
Kim
Sơn
Ninh
Bình
43
23298249
Phạm Việt Hưng
17/01/2005
8
Trường Liên cấp
TH & THCS
Ngôi Sao Nội
Quận
Thanh
Xuân
TP
Nội
44
31061214
Xuân Huy
18/03/2005
8
Trường THCS
Hùng Vương
Thị
Phú Thọ
Phú
Thọ
45
31757042
Nguyễn Minh Sơn
29/11/2005
8
Trường Liên cấp
TH & THCS
Ngôi Sao Nội
Quận
Thanh
Xuân
TP
Nội
46
12988281
Trương Minh Trang
01/05/2005
8
Trường THCS
Trương Hán Siêu
Thành
phố
Ninh
Bình
Ninh
Bình
47
31055352
thanh trà
15/12/2005
8
Trường THCS
Phú Lộc
Huyện
Phù
Ninh
Phú
Thọ
48
30682516
Hoàng Phương Mai
29/09/2005
8
Trường THCS
Đồng Giao
Thị
Tam
Điệp
Ninh
Bình
49
30833894
Nguyễn Đức Anh
31/01/2005
8
Trường THCS
Phát Diệm B
Huyện
Kim
Sơn
Ninh
Bình
50
126557
Pham Quang Trung
12/02/2005
8
Trường THCS
Hồng Phong
Thành
phố
Ninh
Bình
Ninh
Bình
51
26935148
Lưu Gia Bảo
11/02/2005
8
Trường THCS
Quý Đôn
Huyện
Thanh
Sơn
Phú
Thọ
52
28763571
Đinh Thùy Ngân
23/06/2005
8
Trường THCS
Hoàng Văn Thụ
Thành
phố
Lạng
Lạng
Sơn

Danh sách kết quả Violympic Toán tiếng Anh 8

Ngày 7/4/2019 Vòng thi cấp Quốc gia Violympic năm học 2018-2019 đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Dưới đây là tổng hợp kết quả dự kiến môn toán tiếng anh lớp 8 vòng thi Violympic cấp Quốc gia, mời các bạn thí sinh cùng tham khảo.

Một số lưu ý cho thí sinh khi thi Violympic

Các học sinh dự thi vòng quốc gia cần hoàn thành hết vòng số 9 của các môn thi trước 0h ngày 07/4/2019, nếu không hoàn thành điều kiện trên sẽ không được tham gia vòng quốc gia năm học 2018 - 2019.

Học sinh chỉ được mang bút chì, com-pa, thước kẻ, bút mực, bút bi, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản.

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 không được phép mang bất kỳ loại máy tính cầm tay nào vào phòng thi, không được sử dụng phần mềm giả lập máy tính cầm tay có sẵn trong máy tính hoặc trên mạng, không được sử dụng công cụ bảng tính excel để hỗ trợ làm bài thi.

Tất cả thí sinh không được phép sử dụng bất cứ công cụ tìm kiếm (bing, google...) cũng như công cụ, phần mềm dịch nào trong quá trình làm bài thi.

Trong quá trình làm bài thi, nếu thí sinh cố ý rời khỏi màn hình bài thi để mở sang các trang khác hoặc đăng nhập tài khoản trên hai máy tính khác nhau thì hệ thống sẽ tự động khóa lại, thí sinh sẽ không thể thi tiếp.

Sau khi hoàn thành bài thi học sinh cần kiểm tra các thông tin về ngày, tháng, năm sinh, kết quả thi của mình và ký nhận vào biên bản kết quả.

Đánh giá bài viết
1 429
Sắp xếp theo
    Luyện thi Violympic lớp 8 Xem thêm