Giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo có thể bị nghỉ việc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo có thể bị nghỉ việc. Đây chính là điểm nổi bật tại Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo của Bộ Giáo dục. Mời các bạn tham khảo.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm