Giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo có thể bị nghỉ việc

Xử phạt vi phạm đạo đức nhà giáo như thế nào?

Vi phạm đạo đức nhà giáo, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo là vấn đề gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Xử lý nghiêm giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo

- Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi vi phạm đạo đức, hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm.

- Tùy theo mức độ vi phạm, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo phải tạm dừng việc giảng dạy, bố trí làm công việc khác để chờ xử lý hoặc xem xét đưa vào diện tinh giản biên chế, chấm dứt hợp đồng làm việc.

Giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo có thể bị nghỉ việc

Tập huấn kĩ năng “mềm” cho giáo viên

- Phối hợp với các trường sư phạm xây dựng và tập huấn cho giáo viên cách nhận diện và phòng ngừa những tình huống, nguy cơ có thể dẫn đến hành vi vi phạm đạo đức, hỗ trợ tư vấn tâm lý cho nhà giáo và người học khi có tình huống xảy ra.

- Các trường sư phạm rà soát, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, gắn yêu cầu kiến thức, nghiệp vụ sư phạm với năng lực, phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm. Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, thực hành, thực tập để rèn luyện kỹ năng sư phạm, kỹ năng ứng xử, giải quyết tình huống sư phạm.

Giáo viên phải tự ý thức giữ gìn hình ảnh

- Giáo viên, nhân viên và người lao động phải nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng; khắc phục tình trạng quản lý, giáo dục “quyền uy”, áp đặt đối với học sinh. Đặc biệt, giáo viên phải tự ý thức và trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, uy tín, danh dự “người thân”; luôn tự soi, tự sửa.

Chỉ thị này được ban hành ngày 07/05/2018.

Đánh giá bài viết
1 412
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm