Lý thuyết và bài tập sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Lý thuyết và bài tập sự đồng biến và nghịch biến của hàm số. Tài liệu giúp bạn nắm chắc được kiến thức cơ bản cũng như rèn luyện kỹ năng giải bài tập thông qua việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Tất cả các câu hỏi đều có đáp án để các bạn có thể tham khảo.
Toán lớp 12 Xem thêm