Ngữ pháp Tiếng Anh: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Subject & Verb Agreement - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong Tiếng Anh tổng hợp 22 quy tắc khác nhau là tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh rất hiệu quả dành cho học sinh lớp 12.
Thi THPT QG Xem thêm