Ngữ pháp Tiếng Anh: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH
DẠNG 1. S1 + GIỚI TỪ + S2 + V-chia theo S1
dụ:
- The man WITH golden rings IS very rich (người đàn ông đeo đầy nhẫn vàng thì rất giàu)
Lưu ý các Giới từ dài: as well as, along with ....
dụ:
- They along with their dog ARE coming here. (Họ cùng với con chó của h đang tới đây)
* Dạng: A/ ONE PAIR OF STH cũng thuộc dạng này chia theo PAIR.
dụ:
- A pair of shoes IS not enough. (Một đôi giầy thì không đủ)
DẠNG 2. BOTH + S1 + AND + S2 +V-chia theo S số nhiều
dụ:
- Both she and he ARE stupid (Cả ta lẫn anh ta đều dốt)
DẠNG 3. EITHER+ S1 + OR + S2 +V- chia theo S2
dụ:
- Either you or she IS wrong (hoặc bạn hoặc ấy sai)
DẠNG 4. NEITHER+ S1 + NOR+ S2 + V-chia theo S2
dụ:
- Neither he nor his friends LIKE her (cả hắn lẫn bạn hắn đều không thích ấy)
DẠNG 5. NOT ONLY + S1 + BUT (ALSO) + S2 + V-chia theo S2
dụ:
- Not only the teacher but also the students WERE shocked (không những người giáo viên
cả những học sinh cũng choáng)
DẠNG 6. DANH ĐỘNG TỪ ĐẦU CÂU (V-ing) + V-chia theo S số ít
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
dụ:
- Cooking IS her hobby (nấu ăn sở thích của ấy)
DẠNG 7. TO DO STH LÀM CHỦ NG + V-chia theo số ít
dụ:
- To become a good player NEEDS a great effort. (để trở thành 1 cầu th giỏi cần nỗ lực lớn)
* Lưu ý: Với dạng 6 dạng 7 - nếu chúng từ AND liên kết 2 chủ ngữ thì V sau chúng
chia theo S NHIỀU!
dụ:
- Eating and drinking ARE what I like. (Ăn uống cái tao thích)
DẠNG 8. Cấu trúc: THERE + BE (có cái gì): BE chia theo Danh từ đứng sau nó.
dụ:
- There WAS an accident in the street last night (đã 1 vụ tai nạn trên phố tối qua)
- There HAVE BEEN some serious criminal cases recently (Gần đây một số vụ án hình sự
nghiêm trọng)
DẠNG 9. THE + TÍNH TỪ - để chỉ những ngưi tính chất của Tính từ đấy + V-chia
theo S số nhiều.
The rich, the poor, the young, the elderly, the wounded.. (người giàu, người nghèo, người trẻ,
người già, người bị thương....)
dụ:
- The rich HAVE a lot of money. (người giàu nhiều tiền)
- The young ARE protesting the new policy (Giới trẻ đang phản đối chính sách mới)
DẠNG 10. ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH được coi SỐ ÍT
- SOMETHING, ANYTHING EVERYTHING, NOTHING
- SOMEONE/ SOMEBODY, ANYONE/ ANYBODY, EVERYONE/EVERYBODY,
dụ:
- Everyone IS ready (tất cả mọi người đã sẵn sàng)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
DẠNG 11. NUMBER OF+N
* A NUMBER OF + N +V-chia theo S số nhiều (A NUMBER OF: một vài)
dụ:
- A number of bees ARE flying (Vài con ong đang bay)
* THE NUMBER OF + N + V-chia theo S số ít (THE NUMBER OF: số lượng (của)
dụ:
- The number of bees IS increasing (Số ợng các con ong đang tăng lên)
DẠNG 12. V sau các ĐẠI TỪ QUAN HỆ WHICH, WHO, THAT... chia theo DANH TỪ
ĐỨNG TRƯỚC NÓ.
dụ:
- The GIRL WHO LIVES here is beautiful (cô gái người sống đây thì đẹp)
- PHONES WHICH HAVE internet connection are expensive. (Điện thoại i kết nối
mạng thì đắt)
* Chú ý: nếu WHICH dùng thay cho cả V TRƯỚC thì V sau lại SỐ ÍT.
dụ:
- He loves both girls, which is a tragedy (nó yêu cả 2 nàng, điều 1 thảm họa)
DẠNG 13. ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG, TIỀN TỆ, THỜI GIAN... nếu dùng để NÓI CHUNG
CHUNG hay TẬP HỢP LẠI thì được coi N số ÍT.
dụ:
- One thousand dollars IS a big sum of money (1 nghìn đô-la một số tiền lớn)
- Five hundred kilometres MAKES us tired (năm trăm kilomet làm bọn tao mệt mỏi)
DẠNG 14. Tính từ, Đại t CHỈ SỐ LƯỢNG: SOME, ANY, A LOT OF, LOTS OF,
MOST, ALL, HALF OF, A PART OF, A PERCENTAGE OF........ +N+ V-chia theo N đó
> N sau chúng SỐ NHIỀU ĐẾM ĐƯỢC + V- chia theo số nhiều
dụ:
- Some of the ducks ARE grey. (vài con vịt thì màu xám)

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong Tiếng Anh là một trong những phần Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm chương trình THPT mới nhất. Tài liệu Tiếng Anh tổng hợp 23 quy tắc khác nhau và bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 12 ôn thi THPTQG 2019 hiệu quả.

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu cấu trúc và bài tập tại đây: Ngữ pháp Tiếng Anh: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Ngoài ra VnDoc.com đăng tải rất nhiều tài liệu luyện tập Tiếng Anh khác nhau như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,...

Đánh giá bài viết
1 1.019
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm