Family and friends 5 workbook Unit 9 lesson 2

Giải SBT Family and Friends 5 SE Unit 9 Lesson two

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 5 Family and Friends theo lesson, Giải Sách bài tập tiếng Anh 5 Unit 9 Will it really happen? lesson 2 dưới đây do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Giải family and friends Special edition grade 5 workbook unit 9 lesson 2 bao gồm đáp án chi tiết các bài tập trong lesson 2 giúp các em lớp 5 ôn tập tại nhà hiệu quả.

Giải Family and Friends 5 do VnDoc.com tự biên tập, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức nhằm mục đích thương mại.

1. Look and read. Write yes, she will or No, she won't. Quan sát và đọc. Viết Đúng, cô ấy sẽ hoặc Không, cô ấy sẽ không.

Family and friends 5 workbook Unit 9 lesson 2

Đáp án

2 - No, she won't.

3 - Yes, she will.

4 - No, she won't.

5 - No, she won't.

6 - Yes, she will.

Hướng dẫn dịch

1. Ly sẽ mang hộp đồ ăn trưa vào ngày mai chứ?

2. Cô ấy sẽ mang cặp sách đúng không?

3. Cô ấy sẽ mang áo mưa đúng không?

4. Cô ấy sẽ đi giày đồng phục đúng không?

5. Cô ấy sẽ mặc quần áo đồng phục đúng không?

6. Cô ấy sẽ mang ô đúng không?

2. Write Will or Won't. Điền sẽ hoặc sẽ không.

Family and friends 5 workbook Unit 9 lesson 2

Đáp án

2 - will;

3 - will;

4 - will;

5 - won't;

6 - will;

7 - will;

Trên đây Giải SBT tiếng Anh unit 9 lớp 5 lesson 2 chi tiết nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu tiếng Anh 5 unit 9 Will it really happen? khác nhau như:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? - Lesson two

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? - Lesson three

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? - Lesson four

Đánh giá bài viết
12 2.069
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm