Flashcards for Kids: Birds

Thẻ học tiếng Anh cho trẻ em: Chủ đề các loài chim

Mời thầy cô và các bậc phụ huynh vào tham khảo Flashcards for Kids: Birds do VnDoc.com đã sưu tầm và biên soạn nhằm đem đến cho các con nguồn học tập hữu ích, giúp các con hào hứng với những hình ảnh rõ, đẹp mang tính tương tác cao. Sau đây mời thầy cô và phụ huynh vào tham khảo.

Birds flashcards showing woodpecker, stork, dove, turkey, swan, crow, condor, kite, quail

Từ vựng tiếng Anh chủ đề các loài chim

Ghi chú nghĩa:

woodpecker /´wud¸pekə/: chim gõ kiến

stork /stɔrk/: con cò

dove /dʌv/: chim bồ câu

turkey /ˈtɜrki/: gà tây

swan /swɑ:n/: thiên nga

crow /krou/: con quạ

condor /´kɔndɔ:/: kền kền khoang cổ

kite /kait/: diều hâu

quail /kweil/: chim cút

Đánh giá bài viết
1 518
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm