Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 11: Lesson six

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 11

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 11: Lesson six được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Six - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Grade 3

Listening

1. Listen and number.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

5 – 1 – 3 – 2 - 4

Script:

This is my farm. Please listen to the rules.

1. Don't feed the chick. They are not hungry.

2. Don't touch this horse. It's angry today.

3. You can touch this goat. It's very friendly. Its name is Joy

4. Now, wash your hand.

5. Please eat your lunch here, under the tree.

Dịch:

Đây là nông trại của tôi. Làm ơn hãy lắng nghe các quy định.

1.Đừng cho gà ăn. Chúng không đói.

2. Đừng chạm vào con ngựa này. Hôm nay nó đang tức giận.

3. Bạn có thể chạm vào con dê này. Nó rất thân thiện. Tên của nó là Joy.

4. Bây giờ, rửa sạch tay của bạn.

5. Vui lòng ăn trưa ở đây, dưới cây này.

Speaking

2. Look and say

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

+ Eat your lunch here.

+ Wash your hands.

+ Don't feed the animals.

+ Wear boots.

+ Don't touch the animals.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 12: Lesson one

Đánh giá bài viết
14 1.033
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm