Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 11: Lesson three

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 11

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 11: Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Three: Song - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

loud: lớn tiếng

quiet: yên lặng

fast: nhanh

slow: chậm

2. Listen and sing.

3. Sing and do.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

On the farm

The chicken is quiet on the farm.

"Cheep, cheep, cheep," says the chick.

The chick is quiet on the farm.

"Cheep, cheep, cheep."

The hen is louder than the chick.

"Cluck, cluck, cluck," says the hen.

The hen is louder than the chick.

"Cluck, cluck, cluck."

The goose is louder than the hen.

"Honk! Honk! Honk!" says the goose …

The cow is slow on the farm.

"Clop, clop," goes the cow.

The cow is slow on the farm.

"Clop, clop, clop."

The goat is faster than the cow.

"Clip, clip, clip," goes the goat …

The horse is faster than the goat.

"Trot, trot, trot," goes the horse …

Dịch:

Con gà yên lặng trong trang trại

"cheep, cheep, cheep" , con gà kêu

Con gà yên lặng trong trang trại

"cheep, cheep, cheep" .

Gà mái kêu to hơn

"Cluck, cluck, cluck," gà mái kêu

Gà mái kêu to hơn

"Cluck, cluck, cluck,"

Con ngỗng kêu to hơn gà mái

"Honk! Honk! Honk!", ngỗng kêu…

Bò sẽ chậm chạp trên nông trại

"Clop, clop,", bò sữa đi

Bò sẽ chậm chạp trên nông trại

"Clop, clop, clop"

Con dê nhanh hơn con bò sữa

"Clip, clip, clip," dê chạy

Con ngựa nhanh hơn con dê

"Trot, trot, trot,", ngựa chạy…

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 11: Lesson four

Đánh giá bài viết
11 979
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm