Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 11: Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 11

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 11: Lesson two được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

This cow is bigger than that cow

This sheep is smaller than that sheep.

Dịch:

Con bò sữa này lớn hơn con bò sữa đó.

Con cừu này nhỏ hơn con cừu đó.

3. Look and say

bigger than/ smaller than/ taller than/ shorter than.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

+ The girl is taller than the boy.

+ The goose is smaller than the boy.

+ The boy is bigger than the goose.

4. Write.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

2. taller than

3. shorter than

4. smaller

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 11: Lesson three

Đánh giá bài viết
9 848
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm