Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 10: Lesson six

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 10

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 10: Lesson six được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Six. - Unit 10 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Listening

1. Listen and number.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

Dear Kim, Now I have photos about Tet holiday.

1. In this picture, My Aunt Tam is eating the banh chung. She like this very much.

2. Here are my Mom and Dad. They're singing. They are very happy.

3. This is me. I'm wearing a new purple Ao dai.

4. He is my brother. He's eating mangoes.

Dịch:

Kim thân mến, bây giờ tôi có một vài tấm ảnh về kỉ nghỉ tết của chúng tôi

1. Trong bức ảnh này, dì Tâm của tôi đang ăn bánh chưng. Dì ấy thích nó rất nhiều.

2. Đây là Bố mẹ của tôi. Họ đang hát. Họ rất hạnh phúc.

3. Đây là tôi. Tôi đang mặc áo dài màu tím mới.

4. Đây là anh trai tôi. Anh ấy đang ăn xoài.

Speaking

2. Point, ask, and answer. eating/ dancing/ taking photos/ drinking/ talking.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

2. What are they doing? => They are eating.

3. What is she doing? => She is drinking.

4. What is he doing? => He is taking photos.

5. What are they doing? => They are talking.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Đánh giá bài viết
1 788
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm