Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 10: Lesson five

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 10

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 10: Lesson five được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 3

Reading

1. Look at the pictures. What are they doing?

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

Dear Kim,

How are you? We're very well. We're getting ready for Tet holiday. My brother and I helping Mom and Dad. We're cleaning the apartment together.

Look at this photo. I am with my Mom and Aunt Tam. We're choosing new clothes for the coming year. I like this purple ao dai.

We are getting ready for a party to celebraye Tet. Look. We like the white invitation with red letters. What do you think?

And here, we're making banh chung. My brother likes the little cake. I like the big cake!

Write soon.

Love from Nga.

Dịch:

Kim thân mến,

Cậu có khỏe không? Chúng tớ rất khỏe. Chúng tớ đang chuẩn bị cho kì nghỉ Tết. Anh trai và tớ đang giúp bố mẹ. Chúng tớ đang cùng nhau dọn dẹp căn hộ.

Hãy nhìn bức ảnh này. Tớ đang cùng mẹ và Dì Tâm. Chúng tớ đang chọn quần áo mới đón năm mới. Tớ thích cái áo dài tím này.

Chúng tớ đang chuẩn bị một bữa tiệc để ăn mừng ngày Tết. Nhìn này. Chúng tớ có thiệp mời trắng với bức thư đỏ. Bạn nghĩ là gì?

Và đây, chúng tớ đang làm bánh chưng. Anh của tớ thích bánh nhỏ. Tớ thì thích bánh lớn!

Viết lại cho tớ sớm nhé.

Yêu thường từ Nga.

3. Read again. Write.

1. Who is Nga helping? She's helping her mom and dad.

2. What is her aunt's name? Her name's _____.

3. What color is Nga's ao dai? It's _____.

4. What color are the invitations? They're ____ and ____.

5. What cake does Nga's brother like? He likes the ____ cake.

Hướng dẫn:

2. Tam

3. purple

4. white ….. red letters

5. little

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 10: Lesson six

Đánh giá bài viết
1 976
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm