Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 10: Lesson four

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 10

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 10: Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 10 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

June: tháng Sáu

flute: sáo

tube: ống

cube: khối hộp

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

This month is June

And it's my birthday!

I have a fun cube,

I can play all day.

I have a new flute

For my birthday,

And a poster in a tube.

What a happy day!

Dịch:

Tháng này là Tháng Sáu

Và là sinh nhật của tôi

Tôi có một khối hộp thú vị

Tôi có thể chơi cả ngày.

Tôi có một cây sáo mới

Cho sinh nhật của tôi

Và một áp phích trên ống.

Một ngày thật hạnh phúc!

3. Read the chant again. Circle the sound u_e

4. Listen and complete the word.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

2. June

3. flute

4. cube

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 10: Lesson five

Đánh giá bài viết
2 871
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm