Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 10: Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 10

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 10: Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 10 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

+ What are you doing? => I'm dancing with Dad.

+ What are you doing? => We're watching our wedding.

+ What's he doing? => He's eating the cake.

+ What are they doing? => They're talking.

Dịch:

+ Mẹ đang làm gì vậy? => Mẹ đang nhảy cùng bố.

+ Bố mẹ đang xem gì vậy? => Bố mẹ đang xem lễ cưới của chúng ta.

+ Bố đang làm gì? => Bố đang ăn bánh.

+ Họ đang làm gì? Họ đang nói chuyện.

3. Look and say. reading/ playing music/ dancing/ talking

Hướng dẫn:

2. They're playing music.

3. She's dancing.

4. They're talking.

4. Look again and circle

1. The girl has a cake/ an invitation

She's reading/ singing it.

2. Listen to the band/ wedding.

They're eating/ playing music.

3. Look at the guests/ bride.

She's wearing/ eating a white dress.

4. Look at the invitations/ guests.

They're sleeping/ talking.

Hướng dẫn:

1. The girl has a cake/ an invitation

She's reading/ singing it.

2. Listen to the band/ wedding.

They're eating/ playing music.

3. Look at the guests/ bride.

She's wearing/ eating a white dress.

4. Look at the invitations/ guests.

They're sleeping/ talking.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 10: Lesson three

Đánh giá bài viết
11 1.056
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm