Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Review 3

Ôn tập lần 3 tiếng Anh Family and Friends lớp 3

VnDoc.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Review 3 được sưu tầm và đăng tải giúp các em hệ thống lại kiến thức cũng như từ vựng. Bên cạnh đó, giúp các em ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho những bài học về sau. Mời các em vào tham khảo.

Giải bài tập Review 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 3

1. Circle the odd-one-out . Write.

1. zoo/police station/ jeans/ train station. __jeans__

2. boots/sunny/ shirt/ skirt. ____

3. store/raining/ windy/ hot. _____

4. fifteen/scarf/ thirty/ forty-five. ___

5. skirt/socks/ snowing/ boots. ___

Hướng dẫn:

2. sunny

3. store

4. scarf

5. snowing

Dịch:

1. vườn thú/ trạm cảnh sát/quần jeans/ trạm tàu.

2. bốt/ nắng/ áo/ váy.

3. cửa hàng/ mưa/ gió/ nóng.

4. 15/ khăn quàng cổ/ 30/ 45.

5. váy/ tất/ tuyết/ giày bốt

2. Write

o'clock/ thirty/ forty-five/ fifteen.

hot/ raining/ snowing/ windy/ sunny.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

2. forty-five/ snowing

3. thirty/windy

4. forty-five/sunny

5. fifteen/hot

3. Point, ask, and answer.

+ What time is it? => It's …

+ What's the weather like? => It's …

Hướng dẫn:

1. + What time is it? => It's nine o'clock.

+ What's the weather like? => It's raining.

2. + What time is it? => It's eight forty-five.

+ What's the weather like? => It's snowing.

3. + What time is it? => It's eleven thirty.

+ What's the weather like? => It's windy.

4. + What time is it? => It's three forty-five.

+ What's the weather like? => It's sunny.

5. + What time is it? => It's five fifteen.

+ What's the weather like? => It's hot.

4. Say the word and circle the correct sound.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

2. rope

3. gate

4. kite

5. Look and write

No, she doesn't./ No, he doesn't/ fire station/ hospital/ store/ school.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

2. store

3. No, he doesn't/ fire station.

4. school

6. Read and color.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 10: Lesson one

Đánh giá bài viết
6 1.249
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm