Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 9: Lesson four

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 9: Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four. Phonics - Unit 9 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

sope: dây thừng

stone: đá

bone: xương

home: nhà

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

The fox has my rope

The fox in on a stone.

Hurry up, fox.

I want to go home.

My nose is cold.

Here is a bone.

Hurry up, fox.

I want to go home.

Dịch:

Con cáo đang có dây thừng của tôi

Con cáo trên hòn đá

Nhanh lên cáo

Tôi muốn về nhà

Mũi của tôi bị lạnh

Đây là 1 cục xương

Nhanh lên, cáo

Tôi muốn về nhà.

3. Read the chant again. Circle the sound o_e

4. Listen and complete the word.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

2. tone

3. house

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 9: Lesson five

Đánh giá bài viết
10 1.051
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm