Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 9: Lesson three

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 9: Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Three. Song - Unit 9 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

2. Listen and sing.

3. Sing and do.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

What time is it?

What time is it?

It's three o'clock.

what time is it?

It's three o'clock.

There's a train, there's a train

On Platform A.

What time is it?

It's three fifteen.

What time is it?

It's three fifteen.

There's a train, there's a train

On Platform B.

What time is it?

It's three thirty.

What time is it?

It's three thirty.

There's a train, there's a train

On Platform C.

What time is it?

It's three forty-five.

What time is it?

It's three forty-five.

There's a train, there's a train

On Platform D.

Dịch:

Mấy giờ rồi?

Mấy giờ rồi?

Đó là 3 giờ.

Mấy giờ rồi

Đó là 3 giờ.

Có 1 chuyến tàu, có 1 chuyến tàu.

Từ sân ga A.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 15.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 15.

Có 1 chuyến tàu , có 1 chuyến tàu.

Trên sân ga B.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 30.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 30.

Có 1 chuyến tàu, có 1 chuyến tàu.

Trên sân ga C.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 45.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 45.

Có 1 chuyến tàu, có 1 chuyến tàu.

Trên sân ga D.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 9: Lesson four

Đánh giá bài viết
17 1.902
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm