Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 9: Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 9: Lesson two được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 9 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

What are you wearing? => I'm wearing a blue skirt.

What's he wearing? => He's wearing a yellow shirt.

What's she wearing? => She wearing red pants.

Dịch:

Bạn đang mặc gì? => Tôi đang mặc váy màu xanh nước biển.

Anh ấy đang mặc gì? => Anh ấy đang mặc áo sơ mi màu vàng.

Cô ấy đang mặc gì? => Cô ấy đang mặc quần dài màu đỏ.

3. Look and say. skirt/ jeans/ boots/ shirt

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

2. What's grandma wearing? =>She's wearing black skirt.

3. What's Tim wearing? => He's wearing red shirt.

4. What's Mily wearing? => She's wearing red pants and black boots.

4. Look again and write.

2. What's Joe wearing?

He's wearing blue jeans.

3. What's Grandma wearing?
_____ a black ____.

4. What's Tim wearing?

_____ a red_____.

5. What's Milly wearing?

____ black____.

Hướng dẫn:

2. She's wearing a black skirt.

3. He's wearing red shirt.

4. She's wearing red pants and black boots.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 9: Lesson three

Đánh giá bài viết
14 1.278
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm