Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 9: Lesson one

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 9: Lesson one được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 9 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repear.

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

skirt: váy

scarf: khăn quàng cổ

jeans: quần bò

boots: giày bốt

shirt: áo sơ mi

3. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

1. A. What time is it, Grandma?

B. It's four o'clock. Look, here's the train!

2. A. Oh, there are lots of people. Where are my aunt and my cousins?

3. A. We can't see you. What are you wearing?

B. I'm wearing a blue skirt and a red scarf.

4. A. And Joe. What's he wearing?

B. He's wearing jeans and a yellow skirt.

5. A. And Mily. What's she wearing?

B. She's wearing red pants and black boots.

6. A. Here they are!

B. Hello and welcome!

Dịch:

1. A. Bà ơi, mấy giờ rồi ạ?

B. 4 giờ rồi. Nhìn xem, đây là đoàn tàu!

2. A. Oh, có rất nhiều người. Dì và em họ của cháu đâu?

3. A.Chúng ta không thể nhìn thấy con. Con mặc gì?

B. Con đang mặc váy xanh nước biển và quàng khăn đỏ ạ.

4. A. CònJoe. Cháu mặc gì?

B. Cháu đang mặc quần vò và áo sơ mi vàng mẹ ạ.

5. A. Còn Mily. Nó mặc gì?

B. Cháu mặc quần dài màu đỏ và đi bốt đen ạ.

6. A. Họ ở đây!

B. Chào con, rất vui vì con đến!

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 9: Lesson two

Đánh giá bài viết
14 2.908
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm