Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 11: Lesson one

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 11

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 11: Lesson one được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

cow: bò sữa

goat: dê

horse: ngựa

donkey: con lừa

goose: con ngỗng

3. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

1. Wow! Look at all the animals, Billy.

2. A. Look. This cow is bigger than that cow.

B. Yes. It's the mommy cow.

3. A. And this sheep is smaller that that sheep.

B. It's a baby sheep.

4. A. Look. A baby donkey and a mommy donkey.

B. That's right, Billy.

5. A. Look. That goat is bigger than the other goats.

B. Is it a daddy goat?

6. No. It's a hungry baby goat!

Dịch:

1. Wow! Nhìn những con động vật này, Billy.

2. A. Nhìn này. Con bò sữa này lớn hơn con bò sữa kia.

B. Đúng vậy. Đó là con bò sữa mẹ.

3. A. Và con cừu này nhỏ hơn con cừu kia.

B. Đó là cừu con.

4. A. Nhìn này. Một con lừa con và 1 con lừa mẹ.

B. Đúng rồi, Billy.

5. A. Nhìn này. Con dê đó lớn hơn những con dê khác.

B. Đó là dê bố.

6. Không. Đó là một con dê con đói.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 11: Lesson two

Đánh giá bài viết
23 2.190
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm