Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 3: Lesson six

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 3

VnDoc.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 3: Lesson six được sưu tầm và đăng tải dưới đây không chỉ bao gồm nội dung giải chi tiết mà còn có lời dịch Việt giúp các em có bài học thành công nhất.

Giải bài tập Lesson Six - Unit 3: Do you have a milkshake? - Family & Friends Special Edition Grade 3

Listening

1. Listen and write Yes of No.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

I like fruit.

1. A. So do I. Let's buy fruit. Do you have apples?

B. Yes, we do.

A. Two apples, please!

2. A. And do you have bananas?

B. Sorry, We don't have any bananas.

3. A. Ok, what about grapes?

B. No, we don't have any grapes.

4. B. But we have pears.

A. Ok, two pears, please.

5. B. And we have mangoes. Do you like mangoes?

A. Yes, we do. Two mangoes, please.

6. A. Do you have oranges?

B. Sorry, no we don't. Here's your fruit.

A. Thank you!

Dịch:

Tôi thích trái cây

1. A. Hãy đi mua trái cây. Bạn có táo không?

B. Có, chúng tôi có táo.

A. Làm ơn cho tôi 2 quả táo.

2. A. Bạn có chuối không?

B. Xin lỗi, chúng tôi không có chuối.

3. A. Ok, vậy còn nho thì sao?

B. Không, chúng tôi không có nho.

4. B. Nhưng chúng tôi có lê.

A. OK, vậy làm ơn cho tôi 2 quả lê.

5. B. Và chúng tôi cũng có xoài. Bạn có thích xoài không?

A. Có, vậy làm ơn cho chúng tôi 2 xoài.

6. A. Bạn có cam không?

B. Xin lỗi, không, chúng tôi không có cam. Đây là trái cây của bạn.

A. Cảm ơn bạn.

Speaking

2. Point, ask, and answer.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

+ Do you have apples? => Yes, we do.

+ Do you have grapes? => No, we don't.

+ Do you have bananas? => Yes, we do.

+ Do you have pears? => No, we don't.

+ Do you have mangoes? => Yes, we do.

+ Do you have oranges? => Yes, we do.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

1. ?

2. .

3. .

4. ?

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Review 1

Đánh giá bài viết
2 1.156
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm