Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson one

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 2

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson one được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 2: Our new things - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Script:

table: bàn

computer: máy tính

coat hook: móc áo

pencil case: hộp bút

board : bảng

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

3. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script

1. Look! These are your new tables and chairs.

2. Those are your new coat hooks.

+ Animals!

3. That is our new board. And this is the new computer. Look!

+ Wow

4. Do you like our new things?

+ Yes, we do.

5. And is this a new teddy bear, Rosy?

+ No …

6. This is my new pencil case. Look, new pencils and pens!

Dịch:

1. Nhìn này! Có Bàn ghế mới cho các con.

2. Có cả móc áo mới cho các con nữa.

3. Đó là bảng mới của chúng ta. Và đây là máy tính mới. Nhìn này!

+ Wow.

4. Các con có thích những thứ mới của chúng ta không?

+ Vâng, có ạ.

5. Và đây là con gấu mới sao, Rosy?

+ Không ạ…

6. Đây là hộp bút mới của con. Hãy xem bút chì và bút mực mới!

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson two

Đánh giá bài viết
18 3.374
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm