Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 1: Lesson six

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 1

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 1: Lesson six được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Six - Unit 1: Clean up! - Family & Friends Special Edition Grade 3

Listening

1. Listen and write A or B.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

1. A

2. B

3. B

4. A

5. B

6. A

Script:

1. There are six chairs.

2. There's a toy box with a lots of toys.

3. There are red shoes on the rug.

4. There's shelf with lots of books.

5. There is rug on the floor.

6. There is bike in the room.

Dịch:

1. Có 6 cái ghế.

2. Có 1 hộp đồ chơi với nhiều đồ chơi.

3. Có 1 đôi giày đỏ trên thảm.

4. Có 1 cái giá với nhiều sách.

5. Có 1 cái thảm trên sàn.

6. Có 1 cái xe đạp trong phòng.

Speaking

2. Look at the picture again. Ask and answer

bag/ books/ toys/ bicycle/ rug/ chairs/ shoes.

+ Where is the bag?

=> It's under the table.

Hướng dẫn:

+ Where are the books? => They are on the shelf.

+ Where are the toys? => They are in the box.

+ Where is the bicycle? => It's in the room.

+ Where is the rug? => It's on the floor.

+ Where are chairs? => They are in the room.

+ Where are shoes? => They are on the rug.

Writing: About me!

3. Read the question and answers. Write '?' or '.'

+ How many tables are there? => There is one table .

+ How many chairs are there ___ => There are four chair ___

+ How many cabinets are there ___ => There are three cabinets ___

+ How many books are there ___ => There are fifteen books ___

Hướng dẫn:

+ How many tables are there ? => There is one table .

+ How many chairs are there __?_ => There are four chair __._

+ How many cabinets are there _?__ => There are three cabinets _.__

+ How many books are there __?_ => There are fifteen books _.__

4. Look at the questions in 3 again and answer about your living room. Talk to your friend about your living room.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson one

Đánh giá bài viết
3 2.434
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm