Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson three

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 2

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson three được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Three: Song - Unit 2: Our new things - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen , point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

poster: áp phích

picture: tranh

drawers: ngăn kéo

2. Listen and sing.

3. Sing and do.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

What's in the classroom?

What's in the classromm?

Let's have a look!

Posters and pictures,

And work in a book.

What's in the classroom?

What can you see?

Drawers and a board

For you and for me.

What's in the classroom?

What's in the classroom?

What's over there?

A door and a window,

A table and chair.

Dịch:

Có gì trong phòng học?

Có những gì trong phòng học?

Hãy xem!

Những tấm áp phích và những tấm tranh

Và dán trên quyển sách.

Có những gì trong phòng học?

Bạn có thể thấy gì?

Ngăn kéo và bảng

Cho cậu và cho tớ

Có gì trong phòng học?

Bên đó là gì?

1 cửa ra vào và 1 cửa sổ

1 cái bàn và ghế

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson four

Đánh giá bài viết
3 1.362
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm