Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 4: Lesson three

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 4

VnDoc.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 4: Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây không chỉ giúp các em hoàn thành bài tập một cách hiệu quả mà còn là tài liệu ôn thi hữu ích trước mỗi kì thi quan trọng.

Giải bài tập Lesson Three: Song - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

school yard: sân trường

art room: phòng nghệ thuật

computer room: phòng máy tính

2. Listen and sing.

Script:

At our school

In the school yard

We have lots of fun.

We play, we talk,

We jump, we run

At our school. At our school.

At our school.

In the art room

We paint and draw.

We put our pictures

On the walls.

At our school …

In the computer room

We look and hear.
We put the headphones

On our ears.

At our school …

Dịch:

Ở trường của chúng tôi

Ở sân trường của chúng tôi

Chúng tôi có nhiều trò vui

Chúng tôi chơi, chúng tôi nói chuyện,

Chúng tôi nhảy, chúng tôi chạy

Ở trường của chúng tôi, Ở trường của chúng tôi

Ở trường của chúng tôi.

Trong phòng nghệ thuật

Chúng tôi tô màu và vẽ

Chúng tôi treo các bức tranh của chúng tôi

Lên tường

Ở trường học của chúng tôi …

Trong phòng máy tính của chúng tôi

Chúng tôi tìm kiếm và nghe

Chúng tôi đeo tai nghe

lên tai của chúng tôi.

Ở trường của chúng tôi …

3. Sing and do

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 4: Lesson four

Đánh giá bài viết
3 2.055
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm