Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 4: Lesson one

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 4

VnDoc.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 4: Lesson one được sưu tầm và đăng tải dưới đây không chỉ giúp các em hoàn thành bài tập một cách hiệu quả mà còn là tài liệu ôn thi hữu ích trước mỗi kì thi quan trọng.

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 4 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

art: mỹ thuật

math: toán

English: Tiếng Anh

P.E.: Thể dục

music: âm nhạc

3. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

1. What do we have on Monday? We have English. Then we have math.

2. When do we have P.E.?

We have P.E. on Thursday.

Oh good!

3. On Thursday

Don't forget these.

Oh yes. Our P.E. bags.

4. It's time for soccer.

5. Oh no! This is Rosy's bag. I can't play soccer now.

6. You can wear their clothes, Tim.

Thank you very much!

Dịch:

1. Thứ Hai chúng ta có gì? Chúng ta có tiếng Anh. Sau đó chúng ta có môn Toán.

2. Khi nào chúng ta có thể dục?

Chúng ta có thể dục vào thứ Năm.

Tuyệt!

3. Thứ Năm

Đừng quên những thứ này nhé

Ồ, vâng ạ. Túi thể dục của chúng cháu.

4. Đã đến lúc chơi bóng đá.

5. Ồ không! Đây là túi của Rosy. Bây giờ tớ không thể chơi bóng.

6. Em có thể mặc đồ của họ, Tim.

Cảm ơn rất nhiều.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 4: Lesson two

Đánh giá bài viết
14 4.434
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm