Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 12: Lesson one

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 12

VnDoc.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 12: Lesson one được sưu tầm và đăng tải không chỉ giúp các em hoàn thành bài tập một cách hiệu quả mà còn là tài liệu ôn thi hữu ích trước mỗi kì thi quan trọng.

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

good: tốt

bad: tệ

wet: ướt

dry: khô

3. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

1. Look at the photos.

2. A. Look. We were in the park. You were good, Tim.

B. The babies weren't sad. They were hungry.

3. A. We were outside. We were very wet.

B. Mom wasn't wet. She was dry!

4. Look at this one. It was Billy's birthday.

5. Look. These birds were bad. This goat was hungry.

6. A. I was little then, but I'm not little now.

B. Yes, you're very tall now!

Dịch:

1. Hãy nhìn những tấm ảnh này.

2. A. Nhìn này. Chúng ta đang ở công viên. Em rất ổn, Tim.

B. Những đứa trẻ này không buồn. Chúng đói.

3. A. Chúng ta đã đi ra ngoài. Chúng ta rất ướt.

B. Mẹ không ướt, mẹ khô!

4. A. Nhìn cái này.

B. Đó là sinh nhật của Billy.

5. Nhìn này. Những con chim này rất hư. Con dê này đang đói.

6. A. Khi đó em còn nhỏ, nhưng bây giờ em không còn nhỏ nữa.

B. Đúng vậy. Bây giờ em rất cao.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 12: Lesson two

Đánh giá bài viết
16 1.248
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm