Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 12: Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 12

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 12: Lesson two được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

I was happy.

She wasn't wet.

You were good.

They weren't sad.

Dịch:

Tôi rất đói

Cô ấy không bị ướt.

Cậu rất ổn.

Họ không buồn.

3. Look and say.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

2. They were dry.

3. He was bad.

4. She was wet.

5. She was hot.

4. Look again and write.

was/ wasn't/ weren't.

1. She was good.

2. They ___ wet.

3. He ___ bad.

4. The girl ___ dry.

5. She ___ cold.

Hướng dẫn:

2. weren't

3. was

4. wasn't

5. wasn't

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 12: Lesson three

Đánh giá bài viết
4 918
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm