Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 12: Lesson three

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 12

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 12: Lesson three được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Three: Song - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

neat: ngăn nắp

messy: lộn xộn

floor: sàn nhà

2. Listen and sing

3. Sing and do.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

The house was so messy!

Hello, Mom

The party was fun.

Everyone was happy.

Each and every one.

But after the party,

Balloons were on ther door.

Food was on the table,

And cards were on the floor.

The house was so messy,

But here is your surprise …

Open the door,

And open your eyes!

The food is in the kitchen,

The house is very neat.

There is no more work to do,

So come and take a seat.

Thank you!

Dịch:

Ngôi nhà rất là bừa bộn!

Xin chào, mẹ

Bữa tiệc rất là vui

Mọi người rất hạnh phúc.

Từng người và mọi người.

Nhưng sau bữa tiệc

Những quả bóng trên sàn nhà

Thức ăn đầy trên bàn

Và thiệp đầy trên sàn

Ngôi nhà rất là bừa bộn

Nhưng điều này sẽ khiến mẹ ngạc nhiên …

Hãy mở cửa ra

Và mở mắt của mẹ!

Thức ăn trong nhà bếp,

Ngôi nhà rất ngăn nắp.

Không có nhiều việc để làm,

Vì vậy hãy đến và ngồi xuống.

Cảm ơn mẹ!

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 12: Lesson four

Đánh giá bài viết
10 1.183
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm