Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 12: Lesson four

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 12

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 12: Lesson four được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

cub: con thú con

cube: khối hộp

cap: mũ lưới trai

cape: áo choàng

pin: ghim

pine: cây thông

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Click here to listen

Script:

A lion cub plays with a cube.

Cub, cub, cub. Cube, cube, cube.

There's a big pin under the pine.

Pin, pin, pin. Pine, pine, pine.

She has a red cap and a cape.

Cap, cap, cap. Cape, cape, cape.

Dịch

Có một con sư tử con chơi với một khối hộp

Thú con, thú con, thú con. Khối hộp, khối hộp, khối hộp

Có một cái ghim lớn dưới cây thông

Ghim, ghim, ghim. Cây thông, cây thông, cây thông

Cô ấy có một chiếc mũ lưới trai và áo choàng màu đỏ.

Mũ lưới trai, mũ lưới trai, mũ lưới trai. Áo choàng, áo choàng, áo choàng.

3. Circle the short vowels. Underline the long vowels.

1. Tim/ 2. cube/ 3. cap/ 4. pin

5. cape/ 6. time/ 7. cub/ 8. pine

Hướng dẫn:

1.Tim/ 2. cube/ 3. cap/ 4. pin

5. cape/ 6. time/ 7. cub/ 8. pine

4. Listen and circle the correct word.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

1. cube

2. pin

3. cap

4. cub

5. pine

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 12: Lesson five

Đánh giá bài viết
13 889
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm