Giải bài tập SGK Tiếng Việt lớp 2: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 9

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 2: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 9 là lời Giải bài tập ôn thi giữa kì 2 trang 80 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, có đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 2 củng cố cách làm các dạng bài tập lớp 2, hiểu và trả lời câu hỏi. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

A.

Đọc thầm:

Cá rô lội nước

Những bác cá rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn. Những cậu rô đực cường tráng mình dài mốc thếch. Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ cũng chui ra, khoan khoái đớp bóng nước mưa mới ấm áp, rồi dựng vây lưng ra như ta trương cờ, rạch ngược qua mặt bùn khô, nhanh như cóc nhảy. Hàng đàn cá rô nô nức lội ngược trong mưa, nghe rào rào như đàn chim vỗ cánh trên mặt nước.

Theo TÔ HOÀI

B.

Dựa theo nội dung của bài, chọn câu trả lời đúng:

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 2: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 9 câu 1

Câu 1

Cá rô có màu như thế nào?

a) Giống màu đất.

b) Giống màu bùn.

c) Giống màu nước.

- Gợi ý: Em chú ý câu đầu tiên của bài.

- Đáp án: b) Giống màu bùn.

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 2: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 9 câu 2

Câu 2

Mùa đông, cá rô ẩn náu ở đâu?

a) Ở các sông.

b) Trong đất

c) Trong bùn ao.

- Gợi ý : Em hãy đọc câu thứ 3 của bài (Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ cũng chui ra,...)

- Đáp án: c) Trong bùn ao

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 2: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 9 câu 3

Câu 3

Đàn cá rô lội nước mưa tạo ra tiếng động như thế nào?

a) Như cóc nhảy.

b) Rào rào như đàn chim vỗ cánh.

c) Nô nức lội ngược trong mưa.

- Gợi ý: Em hãy đọc kĩ 2 câu cuối, tránh nhầm lẫn các đáp án.

- Đáp án: b) Rào rào như đàn chim vỗ cánh.

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 2: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 9 câu 4

Câu 4

Trong câu Cá rô nô nức lội ngược trong mưa, từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Con gì?

a) Cá rô.

b) Lội ngược.

c) Nô nức

- Gợi ý: Em chỉ ra tên con vật được nhắc đến trong câu.

- Đáp án: a) Cá rô

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 2: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 9 câu 5

Câu 5

Bộ phận in đậm trong câu Chúng khoan khoái đớp bóng nước mưa trả lời cho câu hỏi nào?

a) Vì sao?

b) Như thế nào?

c) Khi nào?

- Gợi ý: Khoan khoái chỉ đặc điểm trạng thái của cá rô.

- Đáp án: b) Như thế nào?

Ngoài bài Giải bài tập SGK Tiếng Việt 2: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 9, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 654
Sắp xếp theo
    Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Xem thêm