Giải SBT Tiếng Anh lớp 8 cả năm

Lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới và chương trình cũ

Bên cạnh bộ tài liệu Giải bài tập SGK Tiếng Anh 8, tài liệu giải SBT Tiếng Anh 8 trọn bộ dưới đây nằm trong bộ tài liệu để học tốt Tiếng Anh lớp 8 trọn bộ mới nhất trên VnDoc.com. Tài liệu tổng hợp toàn bộ lời giải của bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit chương trình sách mới thí điểm và chương trình sách cũ của bộ GD & ĐT giúp các em học sinh lớp 8 chuẩn bị bài trước khi lên lớp hiệu quả.

Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

Unit 1: Leisure activities

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 1: Leisure Activities

Unit 2: Life in the countryside

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 2: Life in the country side

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 3: Peoples of Vietnam

Test Yourself 1

Giải sách bài tập Test yourself 1 Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

Unit 4: Our customs and traditions

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 4: Our customs and traditions

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 5: Festivals in Vietnam

Unit 6: Folk Tales

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 6: Folk tales

Test Yourself 2

Giải sách bài tập Test yourself 2 Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

Unit 7: Pollution

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 7: Pollution

Unit 8: English Speaking Countries

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 8: English speaking countries

Unit 9: Natural Disasters

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 9: Natural disasters

Test Yourself 3

Giải sách bài tập Test yourself 3 Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

Unit 10: Communication

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 10: Communication

Unit 11: Science And Technology

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 11: Science and Technology

Unit 12: Life On Other Planets

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 12: Life on other planets

Test Yourself 4

Giải sách bài tập Test yourself 4 Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

Tiếng Anh lớp 8 chương trình cũ

Unit 1: My Friends

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 MY FRIENDS

Unit 2: Making arrangements

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements

Unit 3: At home

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 AT HOME

Unit 4: Our past

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 OUR PAST

Unit 5: Study Habits

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 STUDY HABITS

Unit 6: The young pioneers

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 6 THE YOUNG POINEERS CLUB

Unit 7: My Neighborhood

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 MY NEIGHBORHOOD

Unit 8: Country Life and City Life

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 8 COUNTRY LIFE AND CITY LIFE

Unit 9: A First-Aid Course

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A FIRST-AID COURSE

Unit 10: Recycling

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 RECYCLING

Unit 11: Traveling Around Viet Nam

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 11 TRAVELING AROUND VIET NAM

Unit 12: A Vacation Abroad

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 A VACATION ABROAD

Unit 13: Festivals

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 13 FESTIVALS

Unit 14: Wonders of the world

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 14 WONDERS OF THE WORLD

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Giải SBT Tiếng Anh 8 cả năm 2018 - 2019. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
4 1.015
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm