Giải Toán Tiểu học: Các bài Toán giải bằng phương pháp thay thế

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giải Toán tiểu học lớp 4, 5: Phương pháp thay thế
Trong một bài toán hợp thể phải tìm nhiều số chưa biết. Khi giải bài toán
đó ta thể tạm thời thay thế một vài số chưa biết bằng một số chưa biết
khác, hoặc nói cách khác, ta biểu diễn một vài số chưa biết này theo một số
chưa biết khác.
Lúc đó những số chưa biết này được thay đổi để bằng một số chưa biết đó. Dựa
vào các điều kiện của bài toán ta tìm giá trị của số chưa biết đó, rồi từ giá trị
mới tìm này tìm tiếp các số chưa biết còn lại của bài toán.
dụ 1. Hai lớp 5A 5B trồng được tất cả 345 cây. Lớp 5B trồng được nhiều
hơn lớp 5A 25 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
Phân tích. bài toán này hai số phải tìm số cây của lớp 5A số cây của
lớp 5B. Nếu ta bớt đi 25 cây của lớp 5B thì số cây còn lại của lớp 5B đúng
bằng s cây của lớp 5A, khi đó tổng số cây trồng của hai lớp sẽ còn lại là:
320 : 2 = 160 (cây)
Số cây của lớp 5B :
160 + 25 = 185(cây)
Qua cách giải này thấy rằng ta đã tạm thời thay thế số cây của lớp 5B bằng số
cây của lớp 5A (bằng cách bớt đi số cây chênh lệch giữa hai lớp 25 cây).
Hay nói một cách khác, ta đã biểu diễn số cây của lớp 5B (là số phải m) theo
số cây của lớp 5A (cũng số cây phải tìm) bằng cách bớt lớp 5B 25 cây
Trên thực tế ta thể giải trình y như sau :
Giải
Cách 1.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giả sử bớt 25 cây của lớp 5B thì số cây của hai lớp bằng nhau, do đó tổng số
cây trồng của hai lớp sẽ :
345 25 = 320 ( cây )
Số cây của lớp 5A là:
320 : 2 = 160 ( cây )
Số cây của lớp 5B :
160 + 25 = 185 ( cây )
Tương tự như trên, ta thể biểu diễn số cây của lớp 5A theo số cây của lớp
5B bằng cách cộng thêm 25 y vào số cây của lớp 5A
Cách 2.
Giả sử lớp 5A trồng thêm 25 cây nữa t số cây của hai lớp bằng nhau, do đó
tổng số cây trồng của hai lớp sẽ :
345 + 25 = 370 ( cây )
Số cây của lớp 5B :
370 : 2 = 185 ( cây )
Số cây của lớp 5A :
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
185 25 = 160 (cây)
dụ 2. Ba lớp 5A, 5B 5C 126 học sinh, trong đó lớp 5A ít hơn 5B 4
học sinh, lớp 5B ít hơn lớp 5C 10 học sinh. Hỏi mỗi lớp bao nhiêu học
sinh?
Phân tích. bài toán này ba số phải tìm số học sinh lớp 5A, số học sinh
lớp 5B, số học sinh lớp 5C. Nếu ta lấy ra 4 học sinh lớp 5b lấy ra 14 học
sinh lớp 5C thì c đó số học sinh ba lớp sẽ bằng nhau bằng số học sinh
lớp 5A. Từ đó tính được số học sinh 5A ; sau khi tính được số học sinh lớp 5A
thì dễ dàng tính được số học sinh lớp 5B 5C.
Giải
Cách 1.
Theo đầu i, lớp 5C hơn lớp 5A :
4 + 10 = 14 ( học sinh)
Giả sử ta lấy ra 4 học sinh lớp 5B lấy ra 14 học sinh lớp 5C thì số học sinh
còn lại của hai lớp này đều bằng số học sinh của lớp 5A. Khi đó tổng số học
sinh n lại :
126 4 14 = 108 (học sinh)
Số học sinh lớp 5A là:
108 : 3 = 36 (học sinh)
Số học sinh lớp 5B là:

Các bài Toán giải bằng phương pháp thay thế

Giải Toán Tiểu học: Các bài Toán giải bằng phương pháp thay thế được VnDoc sưu tầm, tổng hợp các bao gồm các bài tập minh họa có kèm theo đáp án chi tiết và các bài tập tự luyện giúp các em học sinh ôn tập, củng cố nâng cao kiến thức dạng Toán này ôn thi học sinh giỏi. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Các bài Toán giải bằng phương pháp thay thế là dạng Toán nâng cao trong chương trình phạm vi Toán nâng cao lớp 4, 5 có các dạng bài tập và đáp án chi tiết kèm theo cho các em học sinh lớp 4, lớp 5 củng cố kiến thức, mở rộng các dạng Toán từ có bản đến nâng cao.

Đánh giá bài viết
19 7.540
Sắp xếp theo

Toán lớp 5 nâng cao

Xem thêm