Giải Toán tiểu học: Phương pháp chia tỉ lệ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TIỂU HỌC
PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ
Người ta thường sử dụng phương pháp chia tỉ lệ khi gặp c bài toán đã cho
biết tỉ số của các số cho biết tổng (hoặc hiệu) của các số đó. Nhiều bài toán
về đại lượng tỷ lệ thuận, về đại lượng tỉ lệ nghịch thể giải được bằng phương
pháp này.
dụ 1a. Nhà trường chia đều 800 quyển vở cho mỗi lớp của khối Năm
khối Bốn. Hỏi mỗi khối được chia bao nhiêu quyển vở, biết rằng khối m
3 lớp khối Bốn có 5 lớp ?
Giải
Số lớp của hai khối Năm Bốn là:
3 + 5 = 8 ( lớp )
Số vở của mỗi lớp là:
800 : 8 = 100 ( quyển )
Số vở của khối Năm là:
100 x 3 = 300 ( quyển )
Số vở của khối Bốn :
100 x 5 = 500 ( quyển )
(hoặc 800 300 = 500)
bài toán này ta tìm được hai số (là 300 và 500) tổng của hai s đó bằng
hình cụ thể của i toán được nêu ví dụ 1b sau đây
dụ 1b. Hãy chia số 800 thành hai số tỉ lệ thuận với 3 và 5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phân tích. Bài toán y đòi hỏi ta phải tìm hai số sao cho tổng của hai số đó
bằng 800 tỉ số của chúng bằng 3/5. Tiểu học thể hiểu “t số của hai số
bằng 3/5” một cách đơn giản như sau : nếu số thứ nhất gồm 3 phần bằng
nhau thì số thứ hai gồm 5 phần như thế. Thông thường ta hay dùng đồ
đoạn thẳng để biểu diễn cụ thể tỉ số của các số
Khi giải i toán này ta thường tiến hành theo các bước sau đây:
1.Vẽ đồ đoạn thẳng (hình 6)
bài toán này ta đã biểu diễn số thứ nhất thành 3 phần bằng nhau số th hai
thành 5 phần như thế
2. Tính giá trị của mỗi phần. Muốn vậy ta làm như sau:
Đếm hoặc tính số phần của các số. bài toán này, cả hai số 8 phần bằng
nhau.
- Lấy tổng các số chia cho số phần đó. i toán này ta thực hiện phép chia
sau:
800 : 8 = 100
3. Tìm từng số. bài toán này ta tìm số th nhất như sau:
100 x 3 = 300
Tìm s thứ hai như sau :
100 x 5 = 500
(hoặc : 800 300 = 500)
4. Kiểm tra lại cách giải (không phải u cầu bắt buộc)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
bài toán này ta thực hiện như sau :
- Tính xem tổng hai s vừa tìm bằng 800 không?
300 + 500 = 800 ( đúng )
Nhìn chung, ta không cần ghi lại bước kiểm tra trong việc trình bày bài giải
( trừ trường hợp bắt buộc )
Dưới đây nêu lên hình thức trình bình bài giải
Giải
Nhìn trên đồ ta thấy số thứ nhất gồm 3 phần bằng nhau số thứ hai gồm
5 phần như thế
Cả hai số gồm 8 phần bằng nhau bằng 800. Vậy:
Số thứ nhất là:
800 : 8 x 3 = 300
Số thứ hai :
800 : 8 x 5 = 500
Chú ý. Ta thể giải bài toán y theo cách lập luận sau đây :
a) Giả sử ta chọn số thứ nhất 3 thì số thứ hai 5; khi đó tổng của hai số vừa
chọn bằng 8
b) Bây gi ta phải gấp số 8 n bao nhiêu lần để được số 800 ?
800 : 8 =100 (lần)
c) Theo quy tắc nhân một tổng với một số ta phải gấp số 3 lên 100 lần gấp
số
5 lên 100 lần thì ta tính được hai số phải tìm

Phương pháp chia tỉ lệ

Giải Toán tiểu học: Phương pháp chia tỉ lệ được VnDoc sưu tầm, tổng hợp các bao gồm các ví dụ minh họa có kèm theo đáp án chi tiết và các bài tập tự luyện giúp các em học sinh ôn tập, củng cố nâng cao kiến thức dạng Toán này ôn thi học sinh giỏi. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Các bài Toán giải bằng phương pháp chi tỉ lệ là dạng Toán nâng cao trong chương trình phạm vi Toán nâng cao lớp 4, 5 có các dạng bài tập và đáp án chi tiết kèm theo cho các em học sinh lớp 4, lớp 5 củng cố kiến thức, mở rộng các dạng Toán từ cơ bản đến nâng cao.

Đánh giá bài viết
4 4.680
Sắp xếp theo

Toán lớp 4 Nâng cao

Xem thêm