Hướng dẫn đánh giá môn tiếng Anh tiểu học theo thông tư 22

Hướng dẫn đánh giá môn tiếng Anh tiểu học theo thông tư 22

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30 để hoàn thiện hơn cho bản Thông tư 30, tạo khí thế mới cho giáo viên và học sinh tiểu học. Sau đây là tài liệu Hướng dẫn đánh giá môn tiếng Anh tiểu học theo thông tư 22 để thầy cô tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang

Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2016 được tải nhiều nhất

Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 2 lớp 3 môn Tiếng Anh theo Thông tư 22

Tải đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Đánh giá định kỳ môn Tiếng Anh Tiểu học theo thông tư 22

Đánh giá định kỳ môn Tiếng Anh Tiểu học theo thông tư 22

Cách ghi nhận xét theo tháng môn Tiếng Anh

Trình bày thông tư 22 về môn tiếng anh tiểu học

Một số mẫu nhận xét theo Thông tư 22 dành cho giáo viên bậc Tiểu học

Đánh giá bài viết
2 4.535
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm