Hướng dẫn Phiếu khảo sát giáo dục Việt Nam Vnes.edu.vn hay nhất

Hướng dẫn Phiếu khảo sát giáo dục Việt Nam Vnes.edu.vn hay nhất giúp các thầy cô chuẩn bị và thực hiện chương trình GDPT mới được tốt nhất.

Hướng dẫn Phiếu khảo sát giáo dục Việt Nam Vnes.edu.vn hay nhất

1. Phiếu khảo sát giáo viên tiểu học là gì?

Phiếu khảo sát giáo viên tiểu học Nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành để khảo sát về việc triển khai thực hiện chương trình GDPT mới. Đây là dịp Thầy/Cô chia sẻ những suy nghĩ của mình về việc thực hiện chương trình mới đang được triển khai đối với lớp 1 năm học 2020-2021.

2. Cách điền Phiếu khảo sát giáo dục Việt Nam

Các thầy cô điền nội dung phiếu khảo sát dưới đây.

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG

1. Thầy/Cô thuộc độ tuổi nào dưới đây?

Dưới 30

Từ 30 - 40

Từ 40 - 50

Trên 50

2. Giới tính

Nam

Nữ

3. Cấp học mà Thầy/Cô đang giảng dạy?

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

4. Tên trường mà Thầy/Cô đang công tác

5. Quận/Huyện nơi Thầy/Cô đang công tác

6. Tỉnh/Thành phố nơi Thầy/Cô đang công tác

7. Khu vực công tác của Thầy/Cô

Thành thị

Nông thôn

Miền núi

Hải đảo

8. Thâm niên giảng dạy của Thầy/Cô?

Dưới 10 năm

Từ 10 - 20 năm

Từ 20 - 30 năm

Trên 30 năm

9.1. Câu hỏi này dành cho GV Tiểu học: Thầy/Cô đang giảng dạy lớp mấy?

Lớp 1

Lớp 2

Lớp khác

9.2. Câu hỏi này dành cho GV Trung học cơ sở: Thầy/Cô đang giảng dạy lớp mấy?

Lớp 6

Lớp khác

9.3. Câu hỏi này dành cho GV Trung học phổ thông: Thầy/Cô đang giảng dạy lớp mấy?

Lớp 10

Lớp khác

10. Thầy/Cô thuộc đối tượng bồi dưỡng nào?

Cốt cán

Đại trà

11. Trình độ đào tạo cao nhất của Thầy/Cô

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Sau đại học

Lưu ý: Thời gian trả lời phiếu hỏi bắt đầu từ 19h ngày 29/3 đến 19h ngày 5/4/2021.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Hướng dẫn Phiếu khảo sát giáo dục Việt Nam Vnes.edu.vn hay nhất. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tài liệu dành cho giáo viên:

Đánh giá bài viết
13 3.128
Sắp xếp theo

Dành cho Giáo Viên

Xem thêm