Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt Giảm tải (10 tuần)

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt

Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 2 môn Tiếng việt Giảm tải (10 tuần) là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học của lớp 2, lập kế hoạch chi tiết cho chương trình dạy học kì 2 lớp 2 năm 2019-2020.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 (10 tuần)

Tuần

Phân môn

Tiết số

Tên bài

Nội dung điều chỉnh - giảm tải (nếu có)

HỌC KÌ 2

1

Tập đọc

1

Chim sơn ca và bông cúc trắng

(2 tiết)

2

Chính tả

1

Sân chim (nghe – viết)

LT&C

1

Từ ngữ về chim chóc, đặt và trả lời câu hỏi ở đâu?

Kể chuyện – Tập viết

1

Chim Sơn ca và bông cúc trắng

Giảm bài tập 2. -

Dạy gộp tập viết bài Chữ hoa R

(GVCN hướng dẫn viết mẫu – HS về nhà luyện viết)

1

Chữ hoa R

T LV

1,2

Đáp lời cảm ơn. Kể ngắn về loài chim (tuần 21)

Giảm bài tập 1. Gv hướng dẫn học sinh kể và tả ngắn về loài chim

Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim

(tuần 22)

Tập đọc

3

Một trí khôn hơn trăm trí khôn (2tiết)

Dạy đôn bài tuần 22

4

Chính tả

2

Một trí khôn hơn trăm trí khôn

(nghe – viết)

Dạy đôn bài tuần 22

2

Tập đọc

5

Cò và cuốc

LT&C

2

Từ ngữ về loài chim, dấu chấm,dấu phẩy

Kể chuyện – Tập viết

2

Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Giảm bài tập 3. - dạy gộp tập viết bài Chữ hoa S

(GVCN hướng dẫn viết mẫu – HS về nhà luyện viết)

2

Chữ hoa S

Tập đọc

6,7

Bác sĩ Sói (2 tiết)

Chính tả

3

Ngày hội đua voi ở Tây nguyên

(nghe - viết)

LTVC

3

Từ ngữ về muôn thú,đặt và trả lời câu hỏi như thế nào?

Kể chuyện – Tập viết

3

Bác sĩ Sói

Giảm bài tập 2. - dạy gộp tập viết bài Chữ hoa T

(GVCN hướng dẫn viết mẫu – HS về nhà luyện viết)

Chữ hoa T

TLV

3

Đáp lời khẳng định. Viết nội quy

Bỏ Bài tập 1, 2, thay thế:

Thay thế bài Ôn tập tả ngắn về bốn mùa.

Sửa đề bài: Viết nội quy. Ôn tập tả ngắn về bốn mùa

3

Tập đọc

8,9

Quả tim khỉ

Chính tả

4

Quả tim khỉ

LT&C

4

Từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy

Tập đọc

10

Voi nhà

Kể chuyện – Tập viết

4

Quả tim Khỉ

Giảm bài tập 2. - dạy gộp tập viết bài Chữ hoa U,Ư

(GVCN hướng dẫn viết mẫu – HS về nhà luyện viết)

Chữ hoa U,Ư

TLV

4

Đáp lời phủ định. Nghe trả lời câu hỏi

Bỏ Bài tập 1, 2, thay thế:

Bài Ôn tập tả ngắn về bốn mùa (tt)

Sửa đề bài:

Nghe, TLCH. Ôn tập tả ngắn về 4 mùa

Tập đọc

11,12

Sơn Tinh. Thủy Tinh

4

Chính tả

5

Sơn Tinh – Thủy Tinh (Tập chép)

LT&C

5

Từ ngữ về sông biển, đặt và trả lời câu hỏi vì sao?

KC-TV

5

Sơn Tinh, Thủy Tinh

Giảm bài tập 3. - dạy gộp tập viết bài Chữ hoa V

(GVCN hướng dẫn viết mẫu – HS về nhà luyện viết)

Chữ hoa V

TLV

5

Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh trả lời câu hỏi

Giảm bài tập 1.

Tập đọc

13,14

Tôm Càng và Cá Con

Kể Chuyện-

Tập Viết

6

Tôm Càng và Cá Con

Giảm bài tập 2. - dạy gộp tập viết bài Chữ hoa X(GVCN hướng dẫn viết mẫu – HS về nhà luyện viết)

Chữ hoa X

Tập đọc

15

Sông Hương

Chính tả

6

Sông Hương (Nghe – viết)

5

LTVC

6

Từ ngữ về sông biển,dấu phẩy

TLV

6

Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển

Bài tập 1: giảm ý a hoặc b.

ÔN TẬP TUẦN 27

6

Tập đọc

19,20

Kho báu

Chính tả

8

Kho báu (Nghe viết)

LT&C

8

Từ ngữ về cây cối,đặt và trả lời câu hỏi để làm gì?

Kể chuyện-

Tập viết

8

Kho báu

Giảm bài tập 2. - dạy gộp tập viết bài Chữ hoa Y(GVCN hướng dẫn viết mẫu – HS về nhà luyện viết)

Chữ hoa Y

T LV

8

Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối

Giảm bài tập 3.

Tập đọc

21,22

Những quả đào

Chính tả

9

Hoa phượng (nghe viết)

7

Tập đọc

23

Cây đa quê hương

Kể chuyện- LTVC

9

Những quả đào - Giảm bài tập 3

Ghép nội dung 2 tiết KC-LTVC thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính ở trên lớp; HS tự làm bài tập ở nhà2.

Luyện từ và câu: Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? – giảm BT 1

T LV

Tập viết

9

Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Nghe - trả lời câu hỏi

Ghép nội dung 2 tiết TLV-Tv thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính ở trên lớp; HS tự làm bài tập ở nhà.

Chữ hoa A kiểu 2

Tập đọc

24,25

Ai ngoan sẽ được thưởng

Chính tả

7

Ai ngoan sẽ được thưởng

KC - Tv

7

Ai ngoan sẽ được thưởng

Giảm bài tập 2,3. - dạy gộp tập viết bài Chữ hoa M kiểu 2 (GVCN hướng dẫn viết mẫu – HS về nhà luyện viết)

Chữ hoa M kiểu 2

LTVC

7

Từ ngữ về Bác Hồ

TLV

7

Nghe trả lời câu hỏi

8

Tập đọc

26,27

Chiếc rễ đa tròn

Chính tả

8

Việt Nam có Bác

LT&C

8

Từ ngữ về Bác Hồ,dấu chấm,dấu phẩy

Tập đọc

28

Cây và Hoa bên lăng bác

KC-TV

8

Chiếc rễ đa tròn

Giảm bài tập 3. dạy gộp tập viết bài Chữ hoa N kiểu 2 (GVCN hướng dẫn viết mẫu – HS về nhà luyện viết)

Chữ hoa N kiểu 2

T LV

8

Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ

Bài tập 1: giảm ý c.

Tập đọc

29,30

Chuyện quả bầu

9

Chính tả

9

Tiếng chổi tre (Nghe – viết)

LTVC

9

Từ trái nghĩa,dấu chấm, dấu phẩy

KC-TV

9

Chuyện quả bầu

Giảm bài tập 3. dạy gộp tập viết bài Chữ hoa N kiểu 2 (GVCN hướng dẫn viết mẫu – HS về nhà luyện viết)

Chữ hoa Q kiểu 2

TLV

9

Đáp lời từ chối. Đọc sổ liên lạc

Giảm bài tập 1, 3.

10

Đáp lời an ủi, kể chuyện được chứng kiến

Giảm bài tập 1, 3.

Tập đọc

31,32

Bóp nát quả cam

Chính tả

9

Bóp nát quả cam

KC-TV

9

Bóp nát quả cam

Giảm bài tập 3. dạy gộp tập viết bài Chữ hoa N kiểu 2 (GVCN hướng dẫn viết mẫu – HS về nhà luyện viết)

Chữ hoa V kiểu 2

LTVC

10

Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

10

Tập đọc

33,34

Người làm đồ chơi

Chính tả

10

Người làm đồ chơi

KC-TV

10

Người làm đồ chơi

Giảm bài tập 2. dạy gộp tập viết bài ôn các chữ kiểu 2 (GVCN hướng dẫn viết mẫu – HS về nhà luyện viết)

Ôn các chữ A,M,N,Q,V kiểu 2

Tập đọc

10

Đàn bê của anh Hồ Giáo

LTVC

10

Từ trái nghĩa. Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Giảm bài tập 1.

TLV

10

Kể ngắn về người thân

Ôn tập Tuần 35

.......................................................................................................

Trên đây là phần: Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 2 môn Tiếng việt Giảm tải (10 tuần) do VnDoc.com sưu tầm lại, chỉ mang tính chất tham khảo vì ở mỗi trường sẽ có kế hoạch phân phối khác nhau. Học sinh cần lưu ý giảm tải không có nghĩa là các em sẽ không phải học những nội dung kiến thức đó nữa, mà là gộp các bài học lại theo chủ đề. Việc giảm tải giúp cho con dễ dàng tiếp thu kiến thức và giảm áp lực học tập cho con trong thời gian dịch bệnh đang diễn ra này.

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 2 các môn Giảm tải

Giảm tải chương trình học lớp 2 các môn học

Ngoài Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt Giảm tải (10 tuần) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 1.659
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 2 Xem thêm