Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn Giảm tải (8 tuần)

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
Tuần
Môn
Tên Bài Dạy
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn điều chỉnh
1
1
Trí dũng song
toàn
Tiếng rao đêm
Ghép 2 bài dạy trong 1
tiết
GV tập trung dạy nội
dung tìm hiểu bài. Hướng
dẫn HS t luyện đọc nhà
2
CT
Trí dũng song
toàn
nội
Ghép 2 tiết chính tả tuần
21; 22 thành 1 tiết;
Không dạy nội dung viết
chính tả trên lớp.
Chỉ dạy chính tả âm vần,
HS tự viết i chính tả
nhà
3
LTVC
MRVT:Công
dân
Dạy ghép bài tuần 21, 22
dạy trong 1 tiết theo ch
đề MRVT: “Công dân”
Giảm i tập 2, bài tập 4/
tr 18; bài tập 1/tr 28
4
TLV
Lập chương
trình hoạt động
Ghép 2 bài trang 32
trang 53 dạy trong 1 tiết
GV lựa chọn bài tập thực
hành trên lớp cho phù
hợp, những bài tập khác
hướng dẫn HS làm nhà
5
Lập làng giữ
biển
Cao Bằng
Ghép 2 bài dạy trong 1
tiết
GV tập trung dạy nội
dung tìm hiểu bài. Hướng
dẫn HS t luyện đọc nhà
6
TLV
Ôn tập văn kể
chuyện
Không điều chỉnh
Không điều chỉnh
7
LTVC
Nối c vế câu
ghép bằng quan
hệ từ
Ghép 2 bài trang 32
trang 38 dạy trong 1 tiết
GV lựa chọn bài tập thực
hành trên lớp cho phù
hợp, những bài tập khác
hướng dẫn HS làm nhà
8
TLV
Kể chuyện -
Kiểm tra viết
Không điều chỉnh
Không điều chỉnh
2
9
Phân x tài tình
Chú đi tuần
Ghép 2 bài dạy trong 1
tiết
GV tập trung dạy nội
dung tìm hiểu bài. Hướng
dẫn HS t luyện đọc nhà
10
CT
Cao Bằng
Núi non Hùng
Ghép 2 tiết chính tả tuần
23; 24 thành 1 tiết;
Không dạy nội dung viết
chính tả trên lớp.
Chỉ dạy chính tả âm vần,
HS tự viết i chính tả
nhà
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
11
LTVC
Nối c vế câu
ghép bằng quan
hệ từ
Ghép 2 bài trang 44
trang 54 dạy trong 1 tiết
GV lựa chọn bài tập thực
hành trên lớp cho phù
hợp, những bài tập khác
hướng dẫn HS làm nhà
12
KC
Kể chuyên theo
chủ đề “Vì cuộc
sống thanh
bình”
Kể chuyện được chứng
kiến, tham gia đã nghe
đã đọc.theo chủ đề “Vì
cuộc sống thanh bình”
- Tổ chức cho HS thực
hành kể một câu chuyện
13
Luật tục xưa
của người Ê - đê
Hộp thư mật
Ghép 2 bài dạy trong 1
tiết
GV tập trung dạy nội
dung tìm hiểu bài. Hướng
dẫn HS t luyện đọc nhà
14
TLV
Trả bài văn kể
chuyện
Không điều chỉnh
Không điều chỉnh
15
LTVC
MRVT: Trật tự-
An ninh
Ghép 2 bài trang 48
trang 59 dạy trong 1 tiết
GV lựa chọn bài tập thực
hành trên lớp cho phù
hợp, những bài tập khác
hướng dẫn HS làm nhà
16
TLV
Ôn tập về tả đồ
vật
Ghép 2 bài trang 63
trang 66 dạy trong 1 tiết
GV lựa chọn bài tập thực
hành trên lớp cho phù
hợp, những bài tập khác
hướng dẫn HS làm nhà
3
17
Phong cảnh đền
Hùng
Cửa sông
Ghép 2 bài dạy trong 1
tiết
GV tập trung dạy nội
dung tìm hiểu bài. Hướng
dẫn HS t luyện đọc nhà
18
CT
Ai thuỷ tổ loài
người
Lịch sử Ngày
Quốc tế
Ghép 2 tiết chính tả tuần
25; 26 thành 1 tiết;
Không dạy nội dung viết
chính tả trên lớp.
Chỉ dạy chính tả âm vần,
HS tự viết i chính tả
nhà
19
LTVC
Nối c vế câu
ghép bằng cặp
từ ứng
Không điểu chỉnh
Không điều chỉnh
20
TLV
Tả đồ vật - kiểm
tra viết
Không điểu chỉnh
Không điều chỉnh
21
Nghĩa thầy trò
Hội thổi cơm thi
Ghép 2 bài dạy trong 1
tiết
GV tập trung dạy nội
dung tìm hiểu bài. Hướng
dẫn HS t luyện đọc nhà
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Đồng Vân
22
TLV
Trả bài văn tả
đồ vật
Không điểu chỉnh
Không điều chỉnh
23
LTVC
Liên kết các câu
trong i bằng
cách lặp từ ngữ
Không điểu chỉnh
Không điều chỉnh
24
TLV
Ôn tập về tả cây
cối
Không điểu chỉnh
Không điều chỉnh
4
25
Tranh làng H
Đất nước
Ghép 2 bài dạy trong 1
tiết
GV tập trung dạy nội
dung tìm hiểu bài. Hướng
dẫn HS t luyện đọc nhà
26
CT
Cửa sông
Đất nước
Ghép 2 tiết chính tả tuần
27; 29 thành 1 tiết;
Không dạy nội dung viết
chính tả trên lớp.
Chỉ dạy chính tả âm vần,
HS tự viết i chính tả
nhà
27
LTVC
Liên kết các câu
trong i bằng
cách thay thế từ
ngữ
Ghép 2 bài trang 76
trang 86 dạy trong 1 tiết
GV lựa chọn bài tập thực
hành trên lớp cho phù
hợp, những bài tập khác
hướng dẫn HS làm nhà
28
KC
Kể chuyên theo
chủ đề “Nhớ
nguồn”
Kể chuyện được chứng
kiến hoặc tham gia hoặc
kể chuyện đã nghe đã
đọc theo chủ đề “Nhớ
nguồn”
- Tổ chức cho HS thực
hành kể một câu chuyện.
29
Một vụ đắm tàu
Con gái
Ghép 2 bài dạy trong 1
tiết
GV tập trung dạy nội
dung tìm hiểu bài. Hướng
dẫn HS t luyện đọc nhà
30
TLV
Tả cây cối -
kiểm tra viết
Không điểu chỉnh
Không điều chỉnh
31
LTVC
MRVT: Truyền
thống
Dạy ghép bài tuần 26, 27
dạy trong 1 tiết theo ch
đề MRVT: “Truyền
thống”
Giảm i tập 2/tr 82, bài
tập 1/ tr 90

Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 5 Giảm tải 8 tuần học

Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn Giảm tải (8 tuần) cho các thầy cô tham khảo chuẩn bị bài giảng đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện sau khi nghỉ dịch Covid 19.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải toàn bộ bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết. Tài liệu mang tính chất tham khảo tùy trường và địa phương có điều chỉnh thích hợp cho chương trình học các môn.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Kế hoạch dạy kì 2 lớp 5 các môn Giảm tải 10 tuần

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 các môn Giảm tải

Giảm tải chương trình học lớp 5 các môn học

Kế hoạch thực hiện giảm tải chương trình học kì 2 lớp 5 trong 8 tuần học năm 2019 - 2020 bao gồm nội dung trong chương trình học kì 2 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các em học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

Đánh giá bài viết
1 764
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử lớp 5

    Xem thêm