Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt Giảm tải (10 tuần)

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 Giảm tải

Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt Giảm tải (10 tuần) cho thầy cô tham khảo chuẩn bị bài giảng đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện sau khi nghỉ dịch Covid 19.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải toàn bộ bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Tài liệu mang tính chất tham khảo tùy trường và địa phương có điều chỉnh thích hợp cho chương trình học các môn.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt trong 10 tuần

TT

Môn

Tuần

Thời gian

Từ ngày đến ngày

Tiết

Nội dung dạy/hoạt động

(Bài số….đến bài số…….)

Ghi chú

1

Tập đọc

Tuần 1

(Từ ngày 4/5 đến 9/5)

Tiết 1

Thái Sư Trần Thủ Độ

Tiết 2

Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng

Tiết 3

Trí dung song toàn

Tuần 2

(Từ ngày 11/5 đến 16/5)

Tiết 4

Tiếng rao đêm

Tiết 5

Lập làng giữ biển

Tiết 6

Phân xử tài tình

Tuần 3

(Từ ngày 18/5 đến 23/5)

Tiết 7

Cao Bằng

HS tự đọc thuộc lòng ở nhà

Tiết 8

Chú đi tuần

Tiết 9

Luât tục xưa của người Ê- Đê

Tuần 4

(Từ ngày 25/5 đến 30/5)

Tiết 10

Hộp thư mật

Tiết 11

Phong cảnh đền Hùng

Tiết 12

Cửa sông

HS tự đọc thuộc lòng ở nhà

Tuần 5

(Từ ngày 01/6 đến 06/6)

Tiết 13

Nghĩa Thầy trò

Tiết 14

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Tiết 15

Tranh làng Hồ

Tuần 6

(Từ ngày 8/6 đến 13/06)

Tiết 15

Đất nước

HS tự đọc thuộc lòng ở nhà

Tiết 17

Ôn tập

Bài 18

Một vụ đắm tàu

Tuần 7

(Từ ngày 15/6 đến 20/6)

Bài 19

Con gái

Tiết 20

Tà áo dài Việt Nam

Tuần 8

(Từ ngày 22/6 đến 27/6)

Tiết 21

Công việc đầu tiên

Tiết 22

Bầm ơi

HS tự đọc thuộc lòng ở nhà

Tuần 9

(Từ ngày 29/6 đến 04/7)

Tiết 23

Út Vịnh

Tiết 24

Những cánh buồm

HS tự đọc thuộc lòng ở nhà

Tiết 25

Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Tuần 10

(Từ ngày 06/6 đến 11/7)

Tiết 26

Sang năm con lên bảy

HS tự đọc thuộc lòng ở nhà

Tiết 27

Lớp học trên đường +Nếu đất thiếu trẻ con

2

Kể chuyện

Tuần 1

4/5 đến 9/5

Tiết 1

Chiếc đồng hồ

Tuần 2

11/5 đến 16/5

Tiết 2

Kể chuyện đã nghe đã đọc ( Nói về tấm gương sống và làm việc theo pháp luật

Tuần 3

18/5 đến 23/5

Tiết 3

Kể chuyện ông Nguyễn Khoa Đăng

Tuần 4

25/5 đến 30/5

Tiết 4

Kể chuyện đã nghe, đã đọc ( Nói về truyền thống hiếu học…)

Tuần 5

01/6 đến 06/6

Tiết 5

Vì muôn dân

Tuần 6

08/6 đến 13/6

Tiết 6

Lớp trưởng lớp tôi

Tuần 7

15/6 đến 20/6

Tiết 7

Kể chuyện đã nghe, đã đọc ( về một nữ anh hung hoặc một phụ nữ cõ tài)

Tuần 8

22/6 đến 27/6

Tiết 8

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia ( Kể một việc làm tốt của bạn em)

Tuần 9

29/6 đến 4/7

Tiết 9

Nhà vô địch

Tuần 10

6/7 đến 11/7

Tiết 10

Kể chuyện đã nghe đã đọc

3

Chính tả

Tuần 1

4/5 đến 9/5

Tiết 1

Nghe - viết: Cánh cam lạc mẹ

Tiết 2

Nghe - viết: Trí dung song toàn ( Chỉ dạy phần âm vần

HS về nhà tự viết đoạn chính tả

Tuần 2

11/5 đến 16/5

Tiết 3

Nghe - viết: Hà Nội

Tiết 4

. Nhớ - viết: Cao Bằng ( Chỉ dạy phần âm vần)

HS về nhà tự viết đoạn chính tả

Tuần 3

18/5 đến 23/5

Tiết 5

Nghe - viết: Núi non hùng vĩ.

Tiết 6

Nghe – viết: Ai là thủy tổ loài người( Chỉ dạy âm vần)

HS về nhà tự viết đoạn chính tả

Tuần 4

25/5 đến 30/5

Tiết 7

Nghe - viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động. Nhớ - viết: Cửa song ( Chỉ dạy phần âm vần)

HS về nhà tự viết đoạn chính tả

Tuần 5

01/6 đến 06/6

Tiết 8

Ôn tập giữa kì II

Tuần 6

08/6 đến 13/6

Tiết 9

Nhớ - viết: Đất nước ( Chỉ dạy phần âm vần)

HS về nhà tự viết đoạn chính tả

Tuần 7

15/6 đến 20/6

Tiết 10

Nghe - viết: Cô gái của tương lai

Tiết 11

Nghe - viết: Tà áo dài Việt Nam ( Chỉ dạy phần âm vần)

HS về nhà tự viết đoạn chính tả

Tuần 8

22/6 đến 27/6

Tiết 12

Nhớ - viết: Bầm ơi

Tiết 13

Nghe - viết: Trong lời mẹ hát ( chỉ dạy phần âm vần)

HS về nhà tự viết đoạn chính tả

Tuần 9

29/6 đến 4/7

Tiết 14

Nghe – viết: Sang năm con lên bảy

Tuần 10

6/7 đến 11/7

Tiết 15

Nghe – viết: Trẻ con ở Sơn Mỹ ( chỉ dạy phần âm vần)

HS về nhà tự viết đoạn chính tả

Tiết 16

Ôn tập cuối kì II

4

LTVC

Tuần 1

(Từ ngày 04/5 đến 09/5)

Tiết 1

MRVT: Công dân ( T1 + T2)

- Ghép thành chủ đề (dạy trong 1 tiết).

- Giảm bài tập 2 và 4 (tr.18), bài tập 1 (tr.28).

Tiết 2

Nối các vế câu ghép bằng QHT

Tuần 2

(Từ ngày 11/5 đến 16/5)

Tiết 3

Nối các vế câu ghép bằng QHT

Tiết 4

Nối các vế câu ghép bằng QHT( Tiếp

Tuần 3

(Từ ngày 18/5 đến 23/5)

Tiết 5

MRVT: Trật tự - An ninh ( T1+ T2)

Tiết 6

Nối các vế câu ghép bằng QHT

Tuần 4

(Từ ngày 25/5 đến 30/5)

Tiết 7

Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Tiết 8

Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

Tuần 5

(Từ ngày 01/6 đến 06/6)

Tiết 9

MRVT: Truyền thống ( T1+T2)

- Ghép thành chủ đề (dạy trong 1 tiết).

- Giảm bài tập 2 (tr.82), bài tập 1 (tr.90).

Tiết 10

Luyện tập thay thế từ ngữ để lien kết câu

Tuần 6

(Từ ngày 8/6 đến 13/06)

Tiết 11

Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

Tiết 12

Ôn tập giữa kì II

Tuần 7

(Từ ngày 15/6 đến 20/6)

Tiết 13

Ôn tập dấu câu ( Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)-( T1+ T2)

Tiết 14

MRVT: Nam Nữ ( T1+T2)

Ghép thành chủ đề (dạy trong 1 tiết).

Giảm bài tập 3 (tr.120), bài tập 3 (tr.129).

Tuần 8

(Từ ngày 22/6 đến 27/6)

Tiết 15

Ôn tập về dấu câu ( Dấu phẩy)-( T1+ T2)

Tiết 16

MRVT: Trẻ em

Tuần 9

(Từ ngày 29/6 đến 04/7)

Tiết 17

Ôn tập về dấu câu ( dấu ngoặc kép)

Tiết 18

MRVT: Quyền và bổn phận

Tuần 10

(Từ ngày 06/6 đến 11/7)

Tiết 19

Ôn tập về dấu câu ( dấu gạch ngang)

Tiết 20

Ôn tập học kì II

5

TLV

Tuần 1

(Từ ngày 04/5 đến 09/5)

Tiết 1

Tả người ( Kiểm tra viết)

Tiết 2

Lập chương trình hoạt động

Tuần 2

(Từ ngày 11/5 đến 16/5)

Tiết 3

Lập chương trình hoạt động ( Tiếp theo)

Tiết 4

Trả bài văn tả người

Tuần 3

(Từ ngày 18/5 đến 23/5)

Tiết 5

Ôn tập văn kể chuyện

Tiết 6

Kể chuyện ( Kiểm tra viết)

Tuần 4

(Từ ngày 25/5 đến 30/5)

Tiết 7

Lập chương trình hoạt động

Tiết 8

Ôn tập về tả đồ vật

Tiết 9

Ôn tạp về tả đồ vật ( Tiếp theo)

Tuần 5

(Từ ngày 01/6 đến 06/6)

Tiết 10

Tả đồ vật ( Kiểm tra)

Tiết 11

Ôn tập về tả cây cối

Tiết 12

Tả cây cối ( Kiểm tra)

Tuần 6

(Từ ngày 8/6 đến 13/06)

Tiết 13

Trả bài văn tả cây cối

Tiết 14

Ôn tập về tả con vật

Tiết 15

Tả con vật ( Kiểm tra viết)

Tuần 7

(Từ ngày 15/6 đến 20/6)

Tiết 16

Ôn tập tả cảnh

Tiết 17

Ôn tập tả cảnh

Tuần 8

(Từ ngày 22/6 đến 27/6)

Tiết 18

Tả cảnh ( Kiểm tra viết)

Tiết 19

Ôn tập tả người

Tuần 9

(Từ ngày 29/6 đến 04/7)

Tiết 20

Trả bài văn tả con vật

Tiết 21

Tả người (Kiểm tra)

Tuần 10

(Từ ngày 06/6 đến 11/7)

Tiết 22

Trả bài văn tả cảnh

Tiết 23

Trả bài văn tả người

Kế hoạch thực hiện giảm tải chương trình học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt 10 tuần bao gồm nội dung trong chương trình học kì 2 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các em học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra, trong quá trình nghỉ ở nhà do dịch bệnh các em học sinh có thể tham khảo các tài liệu ôn tập lớp 5 sau đây:

Tài liệu ôn tập trong thời gian nghỉ dịch lớp 5

Đánh giá bài viết
2 1.538
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 5 Xem thêm