Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 VNEN theo chương trình Giảm tải

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
KẾ HOẠCH
ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG DẠY HỌC HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2019 - 2020
TỔ KHỐI 5 VNEN
1. Môn Toán 5 VNEN
Tuần
Tên bài dạy (Nội dung giảng
dạy)
Nội dung giảm tải
Ghi
chú
21
Bài 65: Giới thiệu biểu đồ hình
quạt
Bài 66: Luyện tập về tính diện ch
Bài 67: Em ôn lại những đã học
Bài 68: Hình hộp chữ nhật. Hình
lập phương
Bài 69: Diện tích xung quanh và
diện tích toàn phần của hình hộp
chữ nhật
Tập trung yêu cầu tính diện tích
xung quanh, diện tích toàn phần
của hình hộp chữ nhật.
2 tiết
thành
1 tiết
22
Bài 70: Diện tích xung quanh và
diện tích toàn phần của hình lập
phương
- Tập trung yêu cầu tính diện
tích xung
quanh, diện tích toàn phần của
hình lập
phương.
- Không làm bài tập 1, bài tập 3
của HĐTH.
2 tiết
thành
1 tiết
Bài 71: Em ôn lại những đã học
Bài 72: Thể tích của một hình
Bài 73: Xăng ti- mét khôi. Đề-xi-
mét khối
Bài 74: Mét khối
23
Bài 75: Em ôn lại những đã học
Bài 76: Thể tích của một hình hộp
chữ nhật
Bài 77: Thể tích hình lập phương
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Bài 78: Em ôn lại những đã học
- Tập trung yêu cầu tính thể tích
hình hộp chữ nhật, thể tích hình
lập phương vận dụng đ giải
một số bài tập liên quan; biết
vận dụng các công thức tính
diện tích, thể tích các hình đã
học để giải các bài
toán liên quan.
- Không làm bài 1; mục 2,3 của
bài 3; 5 7 (tr. 57,58)
2 tiết
thành
1 tiết
Bài 79: Giới thiệu hình trụ. Giới
thiệu hình cầu
24
Bài 80,81: Em ôn lại những đã
học
Không làm bài 1; 2 (tr.62) bài
1; 2c (tr. 63, 64)
2 tiết
thành
1 tiết
Bài 82: Em đã học được những gì?
Bài 83: Bảng đơn vị đo thời gian
Bài 84: Cộng số đo thời gian
Bài 85: Trừ số đo thời gian
25
Bài 86: Em ôn lại những đã học
Bài 87: Nhân số đo thời gian với
một số
Bài 88: Chia số đo thời gian cho
một số
Bài 89,90: Em ôn lại những đã
học
Không làm bài 1; 2; 3b,d (tr.
79) bài 1; 2b,d; 3 (tr.80)
2 tiết
thành
1 tiết
Bài 91: Vân tốc
Không làm bài 1; 2; 3 (tr. 83)
2 tiết
thành
1 tiết
26
Bài 92: Quãng đường
Không làm bài 5 (tr.85), 1; 2
(tr.86)
2 tiết
thành
1 tiết
Bài 93: Thời gian
Không làm bài 5; 1; 2 (tr. 88)
2 tiết
thành
1 tiết
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Bài 94: Em ôn lại những đã học
Bài 95: Bài toán về chuyển động
ngược chiều.
Bài 96: Bài toán về chuyển động
cùng chiều
27
Bài 97: Ôn tập về số tự nhiên
Không làm bài 1 (tr. 96)
2 tiết
thành
1 tiết
Bài 98: Ôn tập về phân số
- Tập trung ôn tập về t gọn
phân số, quy đồng mẫu số, so
sánh, sắp xếp các phân số theo
thứ tự.
- Không làm bài tập 1 (tr. 97),
bài tập 2b; 3; 4
(tr. 98), bài 5a; 6 (3 phân số
cuối); bài 7b, c (tr. 99)
2 tiết
thành
1 tiết
Bài 99: Ôn tập về số thập phân
Tập trung ôn tập về cách đọc,
viết số thập phân, so sánh xếp
thứ tự số thập phân.
- Không làm bài 1; 3; 4 (Tr.
100) , bài 6b; 8b; 9b 10 (tr.
101)
2 tiết
thành
1 tiết
Bài 100: Ôn tập về đo độ dài đo
khối lượng
- Tập trung ôn tập về viết c số
đo độ dài, khối lượng, diện tích,
thể tích dưới dạng số thập phân.
- Không làm bài tập 1; 2 (tr.
102), bài 3, 4b; 5b; 6b; 7 (tr.
103).
2 tiết
thành
1 tiết
Bài 101: Ôn tập về đo diện tích
Không làm bài 1 (tr.104), bài 2,
3, cột 2 của 4; 5; 6 (tr. 105)
2 tiết
thành
1 tiết
28
Bài 102: Ôn tập về đo thể tích
Không làm bài 1; 2; 3b; cột 2
của bài 4 (tr.107), cột 2 của bài
5; 6 (tr.108)
2 tiết
thành
1 tiết
Bài 103: Ôn tập về đo thời gian
Không làm bài 1 (tr.109), bài
3b; 4b,c; 5b (tr. 110)
2 tiết
thành
1 tiết
Bài 104: Ôn tập về phép cộng,
phép trừ
Không làm bài 1 (tr. 111), bài 2;
3b,d; 4b,c; 5a; 7b,d; 8b (tr. 113,
114)
2 tiết
thành
1 tiết

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 VNEN Giảm tải

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 VNEN theo chương trình Giảm tải đầy đủ các môn chuẩn của Bộ GD&ĐT cho thầy cô tham khảo chuẩn bị bài giảng đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện khi nghỉ dịch Covid 19.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải toàn bộ bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Kế hoạch thực hiện giảm tải chương trình học kì 2 lớp 5 VNEN năm 2019 - 2020 bao gồm nội dung trong chương trình học kì 2 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các em học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra, trong quá trình nghỉ ở nhà do dịch bệnh các em học sinh có thể tham khảo các tài liệu ôn tập lớp 5 sau đây:

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 VNEN các môn Giảm tải

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 các môn Giảm tải

Giảm tải chương trình học lớp 5 các môn học

Tài liệu ôn tập trong thời gian nghỉ dịch lớp 5

Đánh giá bài viết
1 336
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử lớp 5

    Xem thêm