Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 môn Toán theo chương trình Giảm tải

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 môn Toán

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 môn Toán theo chương trình Giảm tải chuẩn của Bộ GD&ĐT cho thầy cô tham khảo chuẩn bị bài giảng đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện khi nghỉ dịch Covid 19.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải toàn bộ bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Phân phối chương trình học kì 2 môn Toán lớp 5

Tuần

Tên bài dạy

Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện theo quyết định số 763/ QĐ- BDGĐTcông văn số 5842/BGĐT – VP

Ghi chú,

19

Diện tích hình thang(tr. 93)

- Làm được Bài 1(a), 2(a),

Luyện tập(tr. 94)

- Làm được Bài 1, 3(a).

Luyện tập chung

(tr. 95)

KHÔNG DẠY

Hình tròn, đường tròn(tr. 96)

KHÔNG DẠY

Chu vi hình tròn

(tr. 97)

Bài 1(a,b), Bài 2(c), Bài 3.

20

Luyện tập

(tr. 99)

Bài 1(a,c), Bài 2, Bài 3(a)

Diện tích hình tròn (tr. 99)

Chủ đề Diện tích hình tròn:

Bài 1(a,b)/99 Bài 2(a,b)/100 Bài 3/100trên

Bài 1/100 dưới

Bài 2/100 dưới

Luyện tập

(tr. 100)

Luyện tập chung

(tr. 100)

Giới thiệu biểu đồ hình quạt(tr. 101)

Bài 1

21

Luyện tập về tính diện tích (tr. 103)

Bài 1

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) (tr. 104)

KHÔNG DẠY

Luyện tập chung

(tr. 106)

KHÔNG DẠY

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

(tr. 107)

Bài 1, Bài 3

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Chủ đề DT của HHCN

Bài 1/109

Bài 2/110

22

Luyện tập(tr. 110)

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Chủ đề DT của HLP

Bài 1/111

Bài 2/111, Bài 2/112

Luyện tập(tr. 112)

Luyện tập chung

(tr. 113)

Bài 1, Bài 3

Thể tích của một hình (tr. 114)

Bài 1, Bài 2

23

Xăng –ti- mét khôi. Đề-xi-mét khối(tr. 116)

Bài 1, Bài 2(a)

Mét khối

(tr. 117)

Bài 1, Bài 2,

Luyện tập(tr. 119)

KHÔNG DẠY

Thể tích hình hộp chữ nhật

(tr. 120)

Chủ đề Thể tích hình hộp

Bài 1/121

Bài 1, 3/122

Bài 1, 2(cột1)/123

Bài 1, 2/124

Thể tích hình lập phương

(tr. 122)

24

Luyện tập chung

(tr. 123)

Luyện tập chung

(tr. 124)

Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu(tr. 125)

Bài 1, Bài 2, Bài 3

Luyện tập chung

(tr. 127)

KHÔNG DẠY

Luyện tập chung

(tr. 128)

Bài 1(a,b), Bài 2

25

Kiểm tra định kì (giữa học kì II)

Bảng đơn vị đo thời gian

(tr. 129)

Bài 1, Bài 2, Bài 3(a)

Cộng số đo thời gian (tr. 131)

Bài 1(dòng 1,2), Bài 2

Trừ số đo thời gian

(tr. 133)

Bài 1, Bài 2

Luyện tập

(tr. 134)

Bài 1(b), Bài 2, Bài 3

26

Nhân số đo thời gian với một số

(tr. 135)

Bài 1

Chia số đo thời gian cho một số

(tr. 136)

Bài 1

Luyện tập

(tr. 137)

Bài 1(c,d), Bài 2(a,b), Bài 3, Bài 4

Luyện tập chung

(tr. 137)

Bài 1, Bài 2a, Bài 3, Bài 4(dòng1,2).

Vân tốc(tr. 138)

Bài 1, Bài 2,

27

Luyện tập(tr. 139)

Bài 1, Bài 2, Bài 3

Quãng đường

(tr. 140)

Bài 1, Bài 2,

Luyện tập

(tr. 141)

Bài 1, Bài 2

Thời gian

(tr. 142)

Bài 1(cột 1,2), Bài 2

Luyện tập

(tr. 143)

Bài 1, Bài 2, Bài 3

28

Luyện tập chung

(tr. 144)

Bài 1, Bài 2

Luyện tập chung

(tr. 144)

KHÔNG DẠY

Luyện tập chung

(tr. 145)

KHÔNG DẠY

Ôn tập về số tự nhiên

(tr. 147)

Bài 1, Bài 2, Bài 3(cột 1), Bài 5

Ôn tập về phân số

(tr. 148)

- Tập trung ôn tập về rút gọn phân số, quy đồng mẫu số, so sánh, sắp xếp các phân số theo thứ tự.

Bài 1, Bài 2, Bài 3(a,b),Bài 4trang 148

Bài 2 trang149, Bài 5a.trang150

29

Ôn tập về phân số (tiếp theo)(tr. 149)

Ôn tập về số thập phân (tr. 150)

- Tập trung ôn tập về cách đọc, viết số thập phân và so sánh, xếp thứ tự các số thập phân.

Bài 1, Bài 2, Bài 4a, Bài 5 trang 150

Bài 1, Bài 2 (cột 2,3), Bài 3 (cột 3,4), Bài 4 trrang 151

Ôn tập về số thập phân (tt)(tr. 151)

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

(tr. 152)

- Ghép thành chủ đề.

- Tập trung ôn tập về viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích dưới dạng số thập phân.

Bài 1, Bài 2(a), Bài 3 (a,b,c; mỗi câu 1 dòng) trang 152

Bài 1 (a), Bài 2 trang 153

Bài 1, Bài 2 (cột 1),Bài 3 (cột 1) trang 154

Bài 1, Bài 2 (cột 1), Bài 3 (cột 1) trang 155 trên

Bài 1,Bài 2, Bài 3 (a) trang 155, 156

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tt)(tr. 153)

30

Ôn tập về đo diện tích(tr. 154)

Ôn tập về đo thể tích (tr. 155)

Ôn tập về đo diện tích và thể tích (tiếp theo)

(tr. 155)

Ôn tập về đo thời gian(tr. 156)

Bài 1, Bài 2 (cột 1), Bài 3

Phép cộng

(tr. 158)

- Ghép thành chủ đề.

- Tập trung ôn tập về thực hiện bốn phép tính với các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và vận dụng để tính nhẩm, giải bài toán.

Bài 1, Bài 2 (cột 1), Bài 3, Bài 4 trang 158

Bài 1, Bài 2, Bài 3 trang 159

Bài 1, Bài 2 trang 160

Bài 1 (cột 1), Bài 2, Bài 3, Bài 4 trang 161

Bài 1, Bài 2, Bài 3 trang 162

31

Phép trừ

(tr. 159)

Luyện tập

(tr. 160)

Phép nhân

(tr. 161)

Luyện tập

(tr. 162)

Phép chia(tr. 163)

- Tập trung ôn tập về tìm tỉ số phần trăm của hai số và giải toán liên quan đến tìm tỉ số phần trăm của hai số; tìm tỉ số phần trăm của một số cho trước

- Tập trung ôn tập về tính diện tích và thể tích các hình đã học

Bài 1, Bài 2, Bài 3 trang 163

Bài 1(a,b dòng 1), Bài 2 (cột 1,2), Bài 3 trang 164

Bài 1 (c,d), Bài 2, Bài 3 trang 165 trên

Bài 1, Bài 2, Bài 3 trang 165 dưới

Bài 1,Bài 3 trang 166

Bài 1, Bài 2, Bài 4 trang 167

Bài 2, Bài 3 trang 168

Bài 1 trang 169

32

Luyện tập(tr. 164)

Luyện tập(tr. 165)

Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

(tr165)

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình(tr166)

Luyện tập(tr. 167)

33

Ôn tập về diện tích, thể tích một số hình(tr168)

Luyện tập(tr. 169)

Luyện tập chung

(tr. 169)

Bài 1, Bài 2

Một số dạng bài toán đã học

(tr. 170)

Bài 1, Bài 2

Luyện tập

(tr. 171)

KHÔNG DẠY

34

Luyện tập

(tr. 171)

Bài 1, Bài 2

Luyện tập

(tr. 172)

Bài 1, Bài 3 (a,b)

Ôn tập về biểu đồ

(tr. 173)

Bài 1, Bài 2(a), Bài 3

luyện tập chung

(tr. 175)

Ghép thành chủ đề. Tập trung thực hành tính và biết tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính

Bài 1, Bài 2 trang 175

Bài 1(cột 1), Bài 2(cột 1) trang 176 trên

Bài 1(a,b,c), Bài 2(a) trang 176 dưới

Bài 1, Bài 2(a) trang 177

Luyện tập chung

(tr. 176)

35

Luyện tập chung

(tr. 176)

Luyện tập chung

(tr. 177)

Luyện tập chung

(tr. 178)

KHÔNG DẠY

Luyện tập chung

(tr. 179)

KHÔNG DẠY

Kiểm tra cuối năm học

Kế hoạch thực hiện giảm tải chương trình học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2019 - 2020 bao gồm nội dung trong chương trình học kì 2 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các em học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra, trong quá trình nghỉ ở nhà do dịch bệnh các em học sinh có thể tham khảo các tài liệu ôn tập lớp 5 sau đây:

Tài liệu ôn tập trong thời gian nghỉ dịch lớp 5

Đánh giá bài viết
8 8.394
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử lớp 5

    Xem thêm