Khí CO2 không thể dập tắt đám cháy chất nào sau đây

Tính chất hóa học của cacbon đioxit

Khí CO2 không thể dập tắt đám cháy chất nào sau đây được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến tính chất hóa học của CO2. Cũng như đưa ra các nội dung lí thuyết liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Khí CO2 không thể dập tắt đám cháy chất nào sau đây?

A. Cacbon.

B. Magie (nhôm, canxi,...).

C. Metan.

D. Photpho.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

CO2 có phản ứng với Mg và Al làm cho đám cháy lớn hơn nên không thể dập tắt đám cháy các kim loại này bằng CO2.

2Mg + CO2 → C + 2MgO.

2Al + 3CO2 → 3C + Al2O3

Đáp án B

Tính chất hóa học của CO2

CO2 có tính chất hóa học tiêu biểu của một oxit axit.

  • CO2 tan trong nước tạo thành axit cacbonic (là một điaxit rất yếu)

CO2 + H2O ↔ H2CO3

  • CO2 tác dụng với oxit bazơ → muối.

CaO + CO2 → CaCO3 

  • CO2 tác dụng với dung dịch bazơ → muối + H2O

NaOH + CO2 → NaHCO3

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

  • CO2 bền, ở nhiệt độ cao bị nhiệt phân một phần và tác dụng được với các chất khử mạnh

2CO2 ↔ 2CO + O2 (t0)

CO2 + 2Mg → 2MgO + C

CO2 + C → 2CO

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Sục khí CO2 vừa đủ vào dung dịch nước vôi trong thu được hiện tượng là

A. Xuất hiện kết tủa trắng.

B. Xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần tạo dung dịch trong suốt.

C. Xuất hiện kết tủa trắng xanh.

D. Không xảy ra hiện tượng gì

Xem đáp án
Đáp án A

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Câu 2. Để phân biệt hai khí CO2 và SO2 ta chỉ cần sử dụng thuốc thử nào

A. nước brom.

B. CaO.

C. dung dịch Ba(OH)2.

D. dung dịch NaOH.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Chất nào sau đây không tác dụng được với CO2?

A. Mg.

B. K2CO3.

C. NaOH.

D. Br2.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Dẫn khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch KOH thu được dung dịch X. Muối tan có trong dung dịch X là

A. K2CO3.

B. K2CO3 và KHCO3.

C. KHCO3.

D. K2CO3 và KOH.

Xem đáp án
Đáp án C

-----------------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Khí CO2 không thể dập tắt đám cháy chất nào sau đây, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 1.431
Sắp xếp theo
    Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm