Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 24/03

Bài ôn tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 ngày 24/03

Phiếu bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 mới ngày 24/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới trong thời gian nghỉ dịch Corona do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 6 mới giúp các em nhắc lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm lớp 6 hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others

1. a. favorite b. coffee c. orange d. potatoes
2. a. lettuce b. carrots c. coffee d. canteen
3. a. vegetables b. banana c. chocolates d. onion
4. a. noodles b. butter c. delicious d. dinner
5. a. delicious b. tomatoes c. potatoes d. breakfast

Task 2. Read and do this following task.

Hi! My name is Thuy. I am in grade 6. My brother, Tan, is in grade 8. We go to the same school. This school year we go to school in the morning, so we have our breakfast at school. He likes some noodles and hotdrink, and I want some bread and milk. After school we have lunch at home. We have rice, fried chicken or beefsteak and some apple juice for lunch. I like apple juice so much. When my father comes back home in the afternoon, we have a family dinner at around 6:30. I like salad for dinner but my sister likes some noodles with tomato sauce. After dinner, we eat some fruits as desert

Read the passage and decide the sentences true or false:

1. Thuy and her brother are in the same grade.

2. They don’t have breakfast at home.

3. Thuy’s brother has lunch at school.

4. Apple juice is Tan’s favorite drink.

Task 3. Rewrite the sentence.

1 Miss Huong’s eyes are big, round and brown.

Miss Huong has ……………………………………………

2. Thoa has long black hair.

Thoa’s hair …………………………………………………

3. He has a dark blue school bag.

His school bag ………………………………………………

4. Mr. Quang is big and strong.

Mr. Quang is not…………………………………………….

5. Kien likes fried chicken best.

Fried chicken is …………………………………………….

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others

1 - d; 2 - d; 3 - b; 4 - c; 5 - a

Task 2. Read and do this following task.

1 - False; 2 - True; 3 - False; 4 - False

Task 3. Rewrite the sentence.

1 - Miss Huong has big round (and) brown eyes.

2 - Thoa's hair is long and black.

3 - His school bag is dark blue.

4 - Mr. Quang is not small and weak.

5 - Fried chicken is Kien's favorite food.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 24-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
17 1.705
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm