Phương pháp giải bài tập hidrocacbon thơm

Phương pháp giải bài tập hidrocacbon thơm

Phương pháp giải bài tập hidrocacbon thơm của thầy Nguyễn Minh Tuấn, trường chuyên Hùng Vương, Phú Thọ soạn thảo là tài liệu ôn luyện thi đại học giúp các bạn ôn tập được kiến thức phần hidrocacbon thơm, chuẩn bị cho kì thi Đại học sắp tới.

Bài kiểm tra tổng hợp về Hidrocacbon

Hệ thống hóa về Hiđrocacbon

Những phản ứng đặc trưng của Hidrocacbon

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON THƠM

I. Phản ứng thế (phản ứng clo hóa, brom hóa, nitro hóa)

Phương pháp giải

Những lưu ý khi làm các bài tập liên quan đến phản ứng thế của hiđrocacbon thơm:

  • Phản ứng clo hóa, brom hóa (to, Fe) hoặc phản ứng nitro hóa (to, H2SO4 đặc) đối vớihiđrocacbon thơm phải tuân theo quy tắc thế trên vòng benzen.
  • Phản ứng clo hóa, brom hóa có thể xảy ra ở phần mạch nhánh no của vòng benzen khi điều kiện phản ứng là ánh sáng khuếch tán và đun nóng (đối với brom).
  • Trong bài toán liên quan đến phản ứng nitro hóa thì sản phẩm thu đượ ờng là hỗn hợp các chất, vì vậy ta nên sử dụng phương pháp trung bình để tính toán.

Các ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) với hiệu suất phản ứng đạt 80% là:

A. 14 gam. B. 16 gam. C. 18 gam. D. 20 gam.

Lời giải: Số mol của C6H6 là 15,6/78 .80% = 0,16 mol

Phương trình phản ứng: C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl (1) (có nhiệt độ và Fe làm chất xúc tác)

mol: 0,16 0,16

Vậy khối lượng clobenzen thu được là: 0,16.112,5 = 18 gam

Đánh giá bài viết
1 6.437
Sắp xếp theo

Luyện thi đại học khối A

Xem thêm