Đề thi thử Quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Đề thi thử Quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là tài liệu gồm 60 câu trắc nghiệm do tổ Hóa trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ra đề nhằm giúp các bạn được ôn tập, luyện thi đại học môn Hóa cũng như chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới tốt nhất.

Đề thi thử Quốc gia môn Hóa

TRƯỜNG THPT N.T MINH KHAI
TỔ HOÁ HỌC
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015
Môn thi: Hoá học
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

Mã đề 132

Cho biết nguyên tử khối các nguyên tố:

H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Br = 80, Ag = 108, Ba = 137.

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 4,431 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg trong dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch A (không chứa muối amoni) và 1,568 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (có tỉ khối so với H2 bằng 18,5) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp X là:

A. 12,8%. B 20,7%. C. 12,4%. D. 13,2%.

Câu 2: Anion X có cấu hình electron lớp ngoài cùng ở trạng thái cơ bản là 2s22p6

A. Ne (Z = 10). B. O (Z = 8). C. F (Z = 9). D. Na (Z= 11).

Câu 3: Cho 2,4 gam Mg phản ứng hết với dung dịch HNO3 dư, thu được 0,56 lít khí X (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khí X là:

A. N2. B. N2O. C. NO. D. NO2.

Câu 4: Axit cacboxylic X đa chức, có mạch cacbon không phân nhánh. Khi cho 0,1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH dư, thu được 16 gam muối. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Đốt cháy hoàn toàn X, thu được số mol H2O bằng số mol CO2.
B. Trong phân tử X có 3 liên kết pi (π)
C. Trong phân tử X số nguyên tử H nhiều hơn số nguyên tử C.
D. Chất X có thể được tạo ra trực tiếp từ propanal bằng 1 phản ứng.

Câu 5: Hỗn hợp X gồm hai muối MgCO3 và RCO3. Cho 15,18 gam X vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 0,448 lít khí CO2 (đktc), dung dịch Y và chất rắn Z. Cô cạn Y, thu được 1,6 gam muối khan. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn và 1,792 lít (đktc) khí CO2 duy nhất. Giá trị m và nguyên tố R là:

A. 11,14 và Ba. B. 11,14 và Ca. C. 10,78 và Ca. D. 10,78 và Ba.

Đánh giá bài viết
7 7.075
Sắp xếp theo

    Luyện thi đại học khối A

    Xem thêm