Phương pháp giải nhanh tính lưỡng tính của Nhôm hidroxit

Phương pháp giải nhanh tính lưỡng tính của Nhôm Hidroxit là tài liệu luyện thi đại học môn Hóa tổng hợp, hệ thống kiến thức về Al(OH)3, giúp các bạn củng cố kiến thức chắc chắn và không bỏ lỡ mất điểm phần Al và Al(OH)3 - luôn có mặt trong đề thi môn Hóa các năm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TÍNH LƯỠNG TÍNH CỦA NHÔM HIDROXIT

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TÍNH LƯỠNG TÍNH CỦA Al(OH)3

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Thêm dung dịch bazơ (OH-) vào dung dịch muối Al3+

Hiện tượng: Đầu tiên có kết tủa trắng Al(OH)3 xuất hiện, sau đó kết tủa tan dần khi OH- dư:

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 ↓ (1)
Al(OH)3 + OH- → Al(OH)-4 (2)
______________________________
Al3+ + 4OH- → Al(OH)-4 (3)

Đánh giá bài viết
2 6.294
Sắp xếp theo

Luyện thi đại học khối A

Xem thêm